Daily Archives: 7. 11. 2010

Tři orientační body před kongresem

Dr. Michael Laitman

Před kongresem bychom se měli soustředit na následující tři věci:1. Jsme si jisti v tom, že žijeme v dobrém, silném a správném prostředí, že odhalujeme cestu ke vzájemné jednotě a vzájemnému odevzdání.

2. Zaměřujeme naši sílu myšlenky na vyhledávání spojení mezi námi.

3. Jsme spokojeni s naší výlučností, jsme rádi za tento zvláštní stav a postavení, kterého jsme dosáhli.

Takové kongresy se ještě neuskutečnily. Všichni to cítíme intenzitou, tlakem a příjemným rozechvěním, které prostupuje každého z nás. A to vše přichází shora. Je to velká pomoc shora, která nám ukazuje, že bychom se měli snažit k tomu něco přidat, co nám stále chybí, a to:

a. Radost a naplnění duchovního vzestupu,
b. Důvěru v dosažení cíle, a
c. Vnitřní úsilí.

Musím se spojit s přáteli do jedné sítě s cílem odhalit mezi námi vzájemnou sílu nazývanou „Stvořitel“. Celá naše práce, veškerá seriózní analýza se provádí uvnitř každého člověka, zatímco na vnější straně bychom měli vyzařovat radost, lehkost a jistotu. Navenek by měl být smích a hořící plamen hluboko uvnitř.
[25520]
Z diskuse na Arvut 29.10.2010

Prodchnutí jedním jediným polem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké je naše vzájemné spojení?

Odpověď: Spojení je když se na tebe podívám a ty začneš chápat o čem přemýšlím. Spojení je když stojíš 30 metrů za mnou a já cítím že jsi za mými zády.

Je mnoho druhů spojení mezi námi, mnoho polí ve kterých se ovlivňujeme. Elektrické, magnetické, biochemické pole, pole tužeb, myšlenek a záměrů. Všechna tato pole nás spojují.

Všechna živá těla kolem sebe vytvářejí pole a my se vzájemně spojujeme našimi poli. Někdy se spojíme, jindy nemůžeme. Vše záleží na objemu do jakého se naše pole shodují.

Jakkoli, existuje speciální, silné a povznesené pole: duchovní spojení mezi námi. Toto pole pojímá a zahrnuje všechno ostatní a to je proč se nazývá “Stvořitel.” Toto je to pole které potřebujeme odhalit, ale v podstatě všechna tato pole naleží k jednomu universálnímu poli které chtěl objevit také Einstein.

Spojuje naše myšlenky a touhy a skrze ně ovlivňujeme jeden druhého. Když se jednou koncentruji na tuto možnost, když toužím odhalit naše vzájemné spojení, objevím náš vzájemný vliv a budu ho chtít využít pro universální spojení.

[25505]
Z rozhovoru o Arvutu 29.10.2010