Monthly Archives: Listopad 2010

Záplatuj moji duši

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co můžeme udělat abychom přinutili Vyšší Světlo pozvednout nás na první duchovní stupeň?

Odpověď: Je pouze jedna odpověď: Pokračuj ve snaze kontrolovat, jestli se opravdu obracíš k Vyššímu Světlu nebo jeho Zdroji, Stvořiteli. Spojuješ všechny faktory dohromady? Protože pokud ne, potom bloudíš na cestě ; neobracíš se na správné místo a nepřivádíš Světlo do rozbité nádoby (Kli) tvé duše říkajíc, : “Prosím, sprav to pro mě tady!”

Předpokládejme že vezmeš netěsnící vědro, přijdeš ke kováři a řekneš: “Podívej, tady je díra. Přeji si abys to spravil.” Potom, podle tvého požadavku , on uvidí díru a ucpe ji.

To stejné se děje v duchovnu. Měl bys přinést svou nádobu (touhu) s rozbitým místem a říct co musí být uděláno, co to pro tebe znamená být napravený. Potom to Světlo určitě uskuteční.

Musí to realizovat Světlo, ale je to akce sama o sobě. Tvoje práce je připravit záměr pro tuto akci. Světlo pak okamžitě lepí nebo dává záplatu. To je to co dělá Světlo. Ale je na tobě abys udělal všechno ostatní.

Na vyšších duchovních stupních je nutné přinést Kli a vědět přesně míru, do jaké je rozbité a jak může být opravené. V tomto bodě si bereš příklad  korekce od Vyššího; souhlasíš s ním kompletně nebo částečně. Analyzuješ nejen záměr ale i druhy korekce.

[27929]
Ze druhé části Denní Lekce Kabaly 28.11.2010, Zohar

Spirituální virus

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Mesiášův roh”: …děti Israele jsou vykoupeny pouze poté, co je skrytá moudrost do velké míry odhalena, jak je psáno v Zoharu, “S touto kompozicí, děti Israele jsou vykoupeny z exilu.”

Dokud se nauka kabaly nerozšíří po celém světě, Israel (“Isra“ – “přímo,” “El“ – Stvořitel), myšleno,  ti, kteří touží po Stvořiteli, nebudou schopni odhalit Světlo nápravy, které jimi musí procházet k celému lidstvu. Svět musí být připraven moudrost přijmout; v opačném případě Israel zůstanou otroky jejich egoistické přirozenosti. 

Zohar byl odhalen, aby urychlil vývoj celého světa. Co je však na této knize tak jedinečného? Proč má na svět takový vliv?

Pravdou je, že nežijeme v tomto hmotném světě, pouze nám to tak připadá na našich vnitřních „obrazovkách“. Svět je jeden; realita je jedna.

A tak, když je duchovní zdroj, kniha Zohar, odhalena na hmotné úrovni, ovlivňuje nás a působí na nás. Nachází se mezi všemi dušemi, tento zdroj urychluje náš pokrok a šíří se jako virus. Proniká do každého přání, každé reakce a začíná je měnit. 
[27288]
Z denní lekce kabaly19/11/2010, “Mesiášův roh”

Přelstěte svůj egoismus

Dr. Michael LaitmanNesnažte se být „chytráky” či  “hrdiny” a bojovat s egoismem svými silami. Není nic hloupějšího než to!  Kdo může čelit podstatě? Je to vůbec možné?

Naše práce je vzrůst nad naše ega, což znamená přitáhnout sílu Světla a s ní vystoupat nad egoismus, jako by neexistoval. To neznamená  ego potlačit a pokojně se probíjet životem. Náš egoismus zůstává a my zjišťujeme, že je to Stvořitel, který nám dává tak velkou rezervu touhy. My si ale přejeme být nad tím.

Své ego neničím, protože nad něj se pozvedám. Ale v téhle chvíli, neberu v potaz mé vztahy s přáteli, bez ohledu na to jak příšerně arogantní, domýšliví, závistiví a hnáni mocí či ctí, mi každý z nich připadá. Na ničem z toho nezáleží; vše co vím je, že “láska překryje všechny hříhy.” Ty s pistolí a já s nožem v ruce sevřeme jeden druhého v náručí a učiníme všechna rozhodnutí založená na lásce. 

Každý si myslí, že má pravdu, ale každý se anuluje. Láska znamená, že přijmu verdikt druhých a oni přijmou můj, a touto cestou dojdeme ke společné domluvě, která nám dovolí udělat rozhodnutí na vyšší úrovni. Povznesli jsme se nad kolektivní nenávist ke své společné lásce. 

Zkuste to ve skupině a uvnitř ucítíte třetí element: Stvořitele! Budete cítit, buď že už je uvnitř Vás, nebo že ho postrádáte.

Toto je velmi praktický typ práce, neboť celá kabala je: “Přijď a spatři (Bo-Reh)”; “Uděláme, a uslyšíme” jsou zcela praktické věci, které musíme realizovat právě teď.
[27032]
Ze 4. denní lekce kabaly, 19/11/2010, „Svoboda”

Vyberu si, ale neovládám

Dr. Michael LaitmanOtázka: Na tisíckrát jsem si vybral atribut soucitu, aby mnou vládl, ale i nadále klesám zpět k vlastosti úsudku. Jsem z toho nemocný a unavený. V čem je problém?

Odpověď: Problém je v tom, že nepracuješ skupinově, ale přeješ si se vším vypořádat sám. Jinými slovy, přeješ si pocvičit své vlastní síly na místo své svobodné vůle. To je však nemožné, protože ty osobně jsi předmětem jedné ze dvou sil: Biny nebo Malchut, a většinu času to je Malchut.

Střední třetina Tifferet je místo naší svobodné vůle ale ne naší moci. Tady se rozhoduji, kdo mnou bude vládnout. V každém případě to nebudu Já, mé Já, ale něco vnějšího. A na vnější straně mám jen jeden výběr: prostředí.

Mohu být obklopen “shlukem posměvačů” (jak je psáno v Žalmech) či shromážděním kabalistů, tedy lidmi, kteří jsou přímo zaměření ke Stvořiteli. O tom je má volba. Zakořeněním ve správném prostředí, naberu sílu jít dále.  

Máme tu omezenou platformu: vybrat si jedno ze dvou možných prostředí. A to je místo, kde činíme rozhodnutí ne jednou, ale stále. 
[27018]
Z 1. části denní lekce kabaly, 19/11/2010, Rabašovy články

Půpeční šňůra na celý život

каббалист Михаэль Лайтман

Dnešní děti se velice odlišují od dětí minulých generací. Vnímají svět jinak než předtím: ne povrchově, ale více hlouběji.

Tato generace je připravena k duchovnímu rozvoji a musí ho realizovat. A pokud jim to nedáváme, tak potom dostáváme takové reakce jako: hyperaktivita, hrubost, neposlušnost. Nestačí jim náš svět.

Je pro ně důležité vědět v jakém světě se nacházíme, jaký máme cíl života a jakou cestou se mají vydat. Informaci o duchovním světě vnímají lehce a přirozeně.

I když po nás na začátku pouze opakují slova, jak obvykle děti dělají, dále však zkoumají, zda to je pravda či nikoliv. Děti nacházejí fakta potvrzující správnost studijních materiálů daleko přirozeněji než dospělí.

Poskytnutím takové výchovy, především vychováváme sami sebe a ukazujeme jim příklad spojení mezi námi, na které se zaměří i ony. Jelikož jsou děti a rodiče zaměřeni na stejný cíl, prochází pak stejnými stavy, stejnými fázemi rozvoje, lépe řečeno: nachází se v tom samém světě.

Naše děti jsou plnoprávní účastníci všech akcí, které pořádají dospělí. Musí vědět, proč žijí, jaký je cíl života, jaké jsou zákony přírody a společnosti a jak žít v souladu s nimi.

Studují systém, ve kterém žijí a začínají cítit síly pohybující se v tomto světě, jelikož jsou již od začátku připraveny tyto síly odhalit.

Změny v dětech se projevují velice rychle – v průběhu několika měsíců. Jsou chytré a umí využívat svůj potenciál. Předvedení kladných výsledků jejich výchovy světu, poslouží jako nejlepší způsob šíření metodiky, vždyť problém výchovy znepokojuje celou společnost.

Budeme se těšit, že virtuální škola, kterou plánujeme zřídit v nejbližším budoucnu, se bude zabývat výchovou „nového Člověka“.

[#27004]

Z 5. lekce, Světový kabalistický kongres, 10/11/2010

Odpojte se od všeho ostatního

Dr. Michael LaitmanNaše sjednocení musí nastat na  kvantitativně nové úrovni. Musíme se sjednotit tak, že každý vnitřně zapadne do všech ostatních, zanechajíc své egoistické přání venku. Musí přinést pouze své toužení po spiritualitě, nazývané jiskrou Světla. 

S touto jiskrou se ponoří do skupiny, odpojí se od emocí a všeho dalšího, co k tomu nepatří. Výsledkem bude  sloučení jisker všech lidí dohromady.

Toto oddělení mi dovoluje poznat kolektivní vůli přijímat potěšení, která sídlí vně mého ega a v ní odhalit schopnost vnímat Vyšší Svět a Stvořitele.
[27091]
Z lekcí na téma Rabašových článků, 05/11/2010

Zpátky ke knize Zohar

Dr. Michael LaitmanNauka kabala nám byla dána, abychom napravili svůj stav. Sestoupivší ze Světa Nekonečna (Ein Sof) do hmotného světa, můžeme vystoupat nazpět do Světa Nekonečna za použití nauky kabaly. Kdy tak můžeme učinit? Jakmile ji použijeme, jak byla zamýšlena.

V Nekonečnu jsme všichni spojení dohromady jako jeden muž s jedním srdcem. Bez ohledu na naše těla jsme v srdcích svázáni. Na „srdce“ by mělo být nahlíženo jako na touhy, úmysly a dokonce i myšlenky. Vždyť myšlenka je určena k posílení a utřídění touhy;  je určena coby nástroj k opracování touhy. 

Proto, není řečeno: “Jako jeden muž s jedním srdcem a jednou myslí” ale spíše, pouze “jedním srdcem” , neboť to stačí. Musíme spojit naše touhy, aby se staly jednou. Jaký druh tužeb? Přání zaměřená na účel stvoření. Ty jsou ty jediné, které musíme spojit dohromady. Šíří se z Nekonečna tak, že je můžeme sjednotit a napravit.

Celý náš problém je zapříčiněn roztříštěním Kelim (nádob) a odloučením, vzdalováním těchto tužeb a jisker jedné od druhé.  Proto nápravou je jejich vzájemné přiblížení a dosažení úplného přilnutí. To je realizováno prostřednictvím našeho úsilí, když si přejeme se sjednotit zatímco čteme autentické, původní zdroje, díla psaná kabalisty, kteří dosáhli jednoty a nápravy.

S tímto úmyslem bychom se měli obracet ke knize Zohar.
[26932]
Z 1. části denní lekce kabaly, 18/11/2010, “Hakdama, BeLaila De Kala (Noc nevěsty)”

Kdo mi pomůže dosáhnout cíle?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Během kongresu jsme skutečně chtěli dosáhnout cíle a pak jsme zjistili, že nám to naše ego nedovolí. Proč Stvořitel nechce vyslyšet naše modlitby a nechat nás vystoupat nad tuhle horu egoismu? Proč jsme toho neschopní?

Odpověď: Stvořitel je všezahrnující síla dávání. Vytvořil naši sílu přijímání. Tyto dvě síly stojí proti sobě jako podélníky žebříku s příčkami mezi nimi. 

Jak vyššímu stupni odpovídáte, můžete na něj vystoupat, postupujíc k novému stupni, jednomu stupínku v době. Vše je ve tvých rukou. Byl ti dán klíč k přírodě, abys změnil svůj vlastní charakter a učinil jej podobným tomu Vyššího. 

Stoupáš, jakmile se staneš jemu podobným, ale pokud se lišíš, pak zůstáváš na stejném místě. Nezaleží to na Stvořiteli, Jeho touha je konstantní; On je dobro, které koná dobro. Stvořitel se nemění, tato síla je absolutní a neměnná. 

Ale aby ti umožnil stoupat, Stvořitel rozdělil celou cestu na stupně (schody) či stavy. Pokaždé, když jsi jako Vyšší stupeň, vystoupáš k němu a jakmile budeš ještě více jako on, pokračuješ ve vzestupu výše. Mezi každým stupněm se musíš připravit na následující krok a tímto způsobem pokračuješ ve vzestupu pokaždé.

Není nikdo, ke komu se modlit, koho žádat. Proto nemůžeš namítat: “Proč mi Stvořitel nechce pomoct? Kde je? Kam šel? Co se tady děje? Co dalšího po mně chce, abych udělal?“ Když se modlíš a žádáš, nezbytně soudíš sám sebe oproti Vyššímu světlu, které pro každého září stejně, konstantně a neměnným způsobem. Každý si z něj může vzít kolik chce.

O Stvořiteli je psáno: “Nezměním své HaVaYaH,” “Není nikoho jiného kromě Něj,” “Dobro, které koná dobro.” Nemění se. Když sladíš své vlastnosti s Jeho, jakoby byl přemýšlel či reagoval na tvé volání, pak to vše vytváříš. Během historie lidé přikládali lidské vlastnosti silám přírody: větru, dešti, měsíci, stejně tak jako Stvořiteli. Ale nic takového není!

Pracujeme proti přírodě. Kabalisté nám vysvětlují, že příroda, ve které se nacházíme, má své vlastní zákony. V hebrejštině, numerická hodnota (Gematria) slova  “příroda” a “Stvořitel” je stejná. Můžeme využívat tyto zákony a pokračovat ve stoupání na její úrovně znovu a znovu, dokud nedosáhneme celé přírody nám uváděné coby úroveň Biny, Stvořitele (Elokim).

To je důvod proč je mi jasné, že pokud jsem ji zatím nepřijal, problém je ve mně. Nemám se koho obávat a nemám se koho ptát. 

Je správné říkat, že Stvořitel nám vládne. Nevládne nám snad příroda? Ano, vládne. Tzunami, hurykány a dochází i k ostatním přírodním pohromám a to je samozřejmě vláda přírody nad námi!

V přírodě existují dvě protikladné síly, které se stále střetávají a zápasí: síla dávání a přijímání. Vše se děje podle programu, který nás vede k účelu stvoření. Na začátku jsou tyto síly zcela v opozici, ale postupně se stávají sobě bližšími, dokud se nesjednotí. To je proces vývoje v přírodě.

To je důvod, proč nemáš nikoho s kým pracovat, pouze skupinu. Prostřednictvím skupiny se můžeš změnit a své vlastnosti připodobnit těm přírody. Skupina je adaptér mezi tvou touhou, kterou neovládáš a Stvořitelem, kterého také nemůžeš ovládat. Skupina, společnost, prostředí, to je tvá jediná síla; je to ta jediná věc, kterou můžeš změnit.

Takže pokud namísto nevědomého postupu podle programu přírody, která vede celé stvoření směrem k sjednocení se Stvořitelem, chci něco změnit; chci-li k Němu postupovat na vlastní pěst a ne za pomoci krutých sil přírody, pak mám jednu možnost: pracovat se svým prostředím.

[26815]
Ze 2. části denní lekce kabaly, 17/10/2010, Zohar

Obrazy mého Ega

Otázka: Říkáte, že informace které přicházejí do našich očí, se odrážejí na “stěně (obrazovce)” umístěné v zadní části mozku, je to tak správně?

Odpověď: Ne, není. Nic nepřichází do našich očí. Nejsou žádné oči, tak jako není žádná “zadní část mozku.”

Není nic než egoistická touha naplnit sama sebe potěšením, které mi ukazuje, že já jsem “konstruován” tímto způsobem, tedy tak, že já mám oči, hlavu, ruce a nohy.

To je způsob, jakým je moje přání dostávat potěšení pro mě vyobrazeno. Stejně tak jsou dodatečně vyobrazeny jiné objekty, které zdánlivě existují mimo mé tělo.

Otázka: Takže, znamená to, že vnímáme Stvořitele stejně, jako ukrytí? Taková je naše realita?

Odpověď: Co vidíme, nebo spíše cítíme, (my říkáme “vidíme”, protože zrak je náš nejsilnější smyslový orgán) je rozdíl mezi námi a Stvořitelem. Je to stín naší egoistické touhy vržený na Vyšší Světlo, bílou stěnu (obrazovku).

Tudíž já vidím pouze různé individuální touhy, rozdílné atributy obsažené v mé egoistické vůli přijímat. Jinými slovy, neživá příroda, rostliny, zvířata a člověk jsou čtyři stupně mé touhy cítit potěšení (Shoresh [kořen], Aleph [první], Bet [druhý], Gimel [třetí], and Dalet [čtvrtý]), jež jsou mi prezentovány v této podobě na pozadí bílého světla.

Cítím pouze svou touhu naplnit se potěšením. A co je se Světlem? Světlo je to pozadí, na kterém vidím svoji vůli přijímat (těšit se). Když se tahle touha stane stejná jako Světlo, tak už se pak více nebude Světlo přede mnou skrývat a budu moci Stvořitele plně vnímat.

V mezičase, namísto něj, vnímám pouze svou egoistickou touhu. Jinými slovy, všechno co mě obklopuje jsou části mého ega.

Z 6. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 10/11/2010

Duchovní booster

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co máme udělat, abychom aspirovali o stav jednoty, která je v Zoharu?

Odpověď: To přichází ze zklamání. Bez ohledu na to co ti říkám teď, nepomůže ti to do té doby, dokud v sobě nerozvineš naléhavou potřebu, aspiraci a životní nezbytnost. Jedině tak se obrátíš na skupinu. 

Když víš, že máš velký problém a tvůj život je v ohrožení nebo jsi nemocný, pak utíkáš pro pomoc. Ale necítíš-li se nemocen, nevidíš-li, že je tam problém nebo nevěříš, že může něco pomoci, budeš setrvávat v klidu. To je důvod, proč potřebujeme nedostatek. Buď nám Stvořitel nedostatek dává, jak nás tlačí ze zadu utrpením, nebo vytváříme spojení s prostředím bez čekání na utrpení a snažíme se z něj získat opačnou reakci. 

Přijdu do prostředí bez toho, aniž bych pro něj měl potřebu; jednoduše následuji rady kabalistů. Jsou moudří a já jim naslouchám. To znamená, že Stvořitel pokládá mužskou ruku v dobré víře a říká: “Vezmi si to! Vezmi si to! Proč bys měl trpět?”

Od skupiny poté přijmeme dodatečnou touhu. Tak to funguje.  Ti, kteří mají štěstí, uslyší, obrátí se na skupinu, připraví si pro to booster tužeb, a dostanou se ke Stvořiteli prostřednictvím skupiny.

Nakonec, skupina musí člověka ke Stvořiteli navést. Spojení se skupinou a celá naše práce je příprava touhy, Kli. A poté dojdeme ke Stvořiteli.
[26820]
Ze 2. části denní lekce kabaly, 17/11/2010, Zohar