Daily Archives: 20. 10. 2010

Překročily ženy machsom?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Mohou ženy překročit Machsom (bariéru oddělující nás od duchovního světa)?

Odpověď: Nepochybně! V naší historii bylo mnoho žen, které se v duchovním světě nacházely. Naše pramatky, prorokyně byly mezi námi do doby poslední generace, a doufáme, že v této generaci bude tato tradice obnovena.

Otázka: Byly tyto prorokyně kabalistky?

Odpověď: Prorok je každý, který rozmlouvá se Stvořitelem, a s pomocí nauky kabaly je Stvořitel odhalen. Nebýt kablistou, je nemožné stát se prorokem a dosáhnout úrovně předků.

Všechny ženy, o které jste v Tóře četli byly duchovně osvícené a Stvořitele cítili. Vezměme například Batyju, jejíž jméno znamená „Stvořitelova dcera“ (Bet, Yod, Hey): Na jednu stranu, byla dcerou faraóna a na druhou povýšila Moshe (Mojžíše). Odkud se vzali spravedlivé ženy, které pozvedli Mojžíše?

Bez ohledu na to, nakolik si myslíme, že je svět řízen muži, historie se vyvíjí díky ženám. Studujeme kabalu, vědu,  že spojení mezi duchovními úrovněmi, předcházejícím a následným stavem, je prováděno skrze NukvuMalchuta každého parcufu, každého stupně. Proto ženská část rodí pokročilejší stav a spojení je předáváno z jedné ženské části na druhou prostřednictvím mužské části. Je to opak toho, co se odehrává v tomto světě. 

Otázka: Jak ženy překročí Machsom? Tak jako muži, nebo nějak jinak? Muži se sjednotí ve skupině, v lásce přátel, ale ženy toho nejsou předmětem.

Odpověď: Ženy obdrží vzájemnou záruku, která je dosažena muži, stejně jako síla clony. Jejich sjednocení nemůže být stejné jako u mužů, protože každá žena koná individuálně. Mají jiný způsob sjednocení: prostřednictvím mužů.

Dostáváme se k tomu, že mužská část nedokáže dosáhnout spojení mezi duchovními úrovněmi bez ženské, zatímco druhá se nedokáže sjednotit bez pomoci mužské. Proto Stvořitel přebývá přávě mezi mužskou a ženskou částí. Jinak Ho nemůžete odhalit.

Mojžíš vyvedl z Egypta 600,000 mužů ve věku od 20ti do 60ti let a ostatní byli starci, ženy a děti, jejichž počet byl pětkrát větší než mužů a bez kterých by nebylo možno pokračovat. Proto kabala vede k nápravě rodiny, je to především žena, které kabala garantuje skvělou budoucnost. 

[24018]
Z kabaly pro začátečníky, „Muži a Ženy“  14/10/2010