Škodlivé viry

Dr. Michael LaitmanPřed nějakým časem vyšla skupinka lidí z dávného Babylonu. Říkali si Isra-El kvůli svému úsilí „přímo ke Stvořiteli“. Pak, o dva tisíce let později, se tato skupina rozpadla a smísila se s ostatními národy, které byli dříve také Babylóňané.

Teď, kvůli následnému vzájemnému prolínání přes dva tisíce let, se spirituální data všech smíchala. Nová skupina Isra-El (Yashar El, ti, kteří usilují o Stvořitele) se objevuje a začíná se tvořit z moderního Babylonu.

Nyní musí tato skupina naplnit podmínku vzájemné záruky (Arvut) mezi sebou. A pokud se v ní nachází části, které vzájemnou záruku nesplní, způsobují velký kus škody ve spojení všech přátel.

Kvůli těmto nezodpovědným lidem, celá skupina označovaná jako Isra-El (který si přeje dosáhnout Stvořitele, Jeho podobnosti a odhalení) toho není schopna dosáhnout. Musíme se předvědčit, že nemáme takové “virusy” v této skupině.
[23364]
Ze čtvrté části denní kabala lekce 10/12/10, „Láska ke Stvořiteli s láska ke stvořením“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: