Skupina: Struktura a Spojení

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak daleko musím zajít v pozvedání se nad rozum v případě, že skupina se mi zdá vadná? Je psáno: „Neseďte na shromáždění bláznů.“ Co když přátelé poškozují můj duchovní pokrok?

Odpověď: Máte pravdu, ale člověk musí pochopit, že tento stav mu byl poslán Shora. Nikdy nevidí pravdu. Pokud místo neustálého kritizování ostatních, je akceptuje nad rozumem, pak i malé duchovní jiskry od jeho přátel mu pomohou k postupu.

Musíme vnímat realitu takovou, jaká je. Nebyl jsem umístěn v náhodných podmínkách, ale v situaci, kterou pro mě Stvořitel vytvořil. On je ten, kdo určuje, co vidím a cítím. Proto, člověk může a musí být vždy postupovat nad rozumem. Zatímco pomáhám budovat skupinu a používám konstruktivní kritiku, ve stejné době v duchovním ohledu musím vždy vidět současný stav jako nejúčinnější a nejlepší pro můj pokrok.

Obtížné střety a kolize v procesu formování skupiny nepatří ke spiritualitě. To je materiální práce, ale v tomto procesu stavíme, ničíme a znovu stavíme.

Ve stejné době, v úplně jiné dimenzi, každý z nás považuje přátele za skvělé, sklání se před nimi, a vidí je jako „anděle“, které poslal Stvořitel.

Hovoříme o dvou dimenzích vnímání a musíme se je naučit od sebe oddělit. Na jedné straně je skupina, struktura v tomto světě. Na druhé straně je skupina spojení duší, ve kterém musím být zahrnut. Tyto dimenze vnímání skupiny vyžadují různé přístupy.

Nemusím souhlasit se způsobem šíření, s přáteli, kteří vynechávají lekce a neplní své povinnosti pro obecnou strukturu, ale když se mám s nimi spojit v zájmu svého duchovního pokroku, musím postupovat nad mým vlastním názorem a znalostmi a snížit se před nimi.
[# 23064]
Z 1. části každodenní lekce kabaly 10.10.2010, „Nad rozumem“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: