Truchlení pro Shechinu v exilu

Dr. Michael LaitmanJe velmi těžké vnímat duchovní exil. Proto potřebujeme cítit opačný stav duchovní nápravy. A aby se to stalo, potřebujeme cítit Obklopující Světlo (Ohr Makif) předpokládaný pocit vlastnosti dávání.

Co znamená „Shechina (Božství) v exilu“? Jak pro ni mám truchlit, bědovat pro nepřítomnost místa Stvořitelova odhalení? Nebo spíš, jak mám truchlit pro mou neadekvátnost a neschopnost najít Jeho, namísto toho, že Ho nemůžu vidět?

Jistě, každý chce vidět Stvořitele. Ale pouze osoba která obdržela Ohr Makif může trpět, protože mu není adekvátní. Nikdo necítí potřebu pro Shechinu. Jestli Stvořitel existuje, ať on mi odhalí sebe, zajisté to bude nejlepší! Avšak nikdo necítí žal pro místo kde má toto odhalení nastat.

Je v tom obrovský rozdíl. Odhalení Stvořitele je vnímáno egoisticky jako naplnění, avšak místo jeho odhalení musí být vybudováno z našeho toužení egoisticky odhalit Stvořitele, otočením touhy ho najít v záměr udělat tak pro „Jeho příčinu“. To je příprava místa, jehož vlastnosti umožní Stvořiteli odhalit nám sám sebe.

V našem světě je to podobné: všechno co se ve mně objeví se tak děje odpovídajíce mým vlastnostem. Pouze potom co jsem přizpůsobil své vnímání okolnímu vlivu, ho mohu rozeznat do stupně, ve kterém jsou naše vlastnosti (jeho orgán vystavení vlivu a můj orgán vnímání) stejné. Všechno závisí na nápravě nástrojů vnímání.

Shechina je místo které máme vytvořit ze součtu našeho usilování ke Stvořiteli a napravit to v našem záměru pro dávání. Nejdříve ze všeho člověk potřebuje obrovskou touhu odhalit Stvořitele pro svůj vlastní prospěch, (Lo Lishma, pro Její jméno). Pouze později pochopí nutnost nápravy, která nastane když použije prostředí a přitáhne Světlo, které Napravuje studováním společně se skupinou.

To je to, kdy si začíná uvědomovat, že úspěch leží pouze ve shodě formy, nebo záměru pro dávání, který mu dovolí adaptovat se na odhalení Stvořitele, vlastnosti dávání. Teď, když má něco k nápravě, fáze nápravy začíná.

Z první části Denní lekce Kabaly 27.9.10 “ Co při práci je Israel který opustil Božství“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: