Zachování ducha života

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jaké jsou příznaky dobrého spojení mezi přáteli?

Odpověď: Duch života mezi nimi, nadšení a inspirace bez ohledu na aktuální stavy, to vše ukazuje na dobré spojení mezi přáteli. Světlo na nás provádí různé akce, ukazuje nenávist, separaci a rozbití mezi námi. To nás pak opravuje. Pak se ukáže rozbití znovu a znovu nás opravuje, a takto pokračuje, dokud se nestaneme zcela napravenými.

Chápeme, že na této cestě procházíme různými stavy, některé z nich jsou příjemnější a pochopitelnější, než ostatní. Vždy je ospravedlňujeme, protože pocházejí od Něj, kdo je dobrý a dělá dobro, a není nikdo jiný kromě Něho. Jen se snažíme zachovat jednotu a udržet obecného ducha: ducha našeho života.

To je ve skutečnosti požadovaný stav. Všech 125 duchovních stupňů se nachází právě zde, v udržování spojení a duch života nad vzestupy a sestupy. Je-li separace nebo jednota odhalena mezi dušemi, odhalíte celý příběh Tóry, kterým budete muset projít sami.

Odhalíte tam zlý sklon: Egypt, vyhnanství, a jejich příčiny, celou hloubku zla, které vzešly z rozbití a pořadí náprav. Odhalíte činy, které vedou k jednotě, „patriarchy“ a „syny.“ Objevíte duše, tedy naše části, které jsou do určité míry navzájem propojeny. Odhalíte celou historii, kterou můžete přečíst ve formě procesů, kterými procházíte. Ztotožníte se s každou duši a odhalíte její cestu nápravy.
[21954]
Z 1. části Denní lekce Kabaly 26/9/2010, „Pomohli každému svému příteli“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: