Monthly Archives: Říjen 2010

Něžné světlo lásky

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co člověk cítí, když poprvé objeví, že je uvnitř Vyššího světla?

Odpověď: Člověk cítí teplo, nějaký druh uklidňujícího světla, nějakou zahalující mlhu, která naplňuje svět. Je to síla lásky, síla, která objímá, hladí, podporuje a chrání vás. Jako kdybyste cítili, že jste v lůně matky. Takto poznáte Vyššího: skrze to jak s námi Vyšší spirituální matka zachází, embryem žijícím v jejím lůně.
[23792]
Z kabaly pro začátečníky, „není nikdo jiný vedle něj“ 29.7.2010

Každá tvář ukrýva Stvořitele

Dr. Michael Laitman

Rabash, „Co to znamená, Tóra je nazývána střední Linií v práci“: člověk vidí tváře lidí, ale měl by věřit, že Stvořitel stojí a koná za nimi.

Otázka: Takto bych měl jednat s lidmi, které potkávám během dne?

Odpověď: Ne, měli byste se chovat k lidem jako Vaše společnost, čas, a jak určuje generace tak, abyste nevypadali divně. Ve vašem vnějším chování, musíte být jako všichni ostatní a konat tak jak je to akceptováno ve společnosti.

Ale pokud se ptáte na internalitu, pokud chcete odhalit Stvořitele, pak za každou vnitřní nebo vnější činností, byste měli vidět, že všechno pochází od „není nikdo jiný než On.“ Nicméně, tato analýza je pro vaše interní zkoumání a ne pro vaši otevřenou reakci.

Existují dva rozměry našeho chování: materiální svět a vnitřní, duchovní svět. Pokud jde o vnitřní, duchovní rozměr, chci odkrýt vnitřní sílu přírody, „není nikdo jiný než On“, protože ta všechno řídí, včetně mě.

Uvidím tento obrázek tak jako teď, dokud nedokončím svou korekci, dokud opravdu neuvidím, že není nikdo, kromě Něho. A pak, bude tento svět stoupat a vstoupí na místo zvané Malchut Světa Nekonečna.
[23794]
Z kabaly pro začátečníky, „Není nikdo jiný než On“ 29.7.2010

Láska je nejsilnější zbraň

Dr. Michael LaitmanKaždý člověk chce žít ve světě, postaveném na lásce, ale nikdo nevěří, že je to možné. Láska existuje pouze v pohádkách pro děti, protože každý člověk chápe, že pro dítě je to dobré, že to dělá život bezpečnější než nepřátelství.

Ale co kdyby to bylo možné, aby byl svět takový? Žijeme ve světě, který je k nám nepřátelský, kde každý bojuje a soutěží mezi sebou, a kde je život stále horší a horší.

„Člověk je malý svět“, jeho hněv a krutost vůči světu se proti němu začínají obracet, když si uvědomí své sobecké touhy a nenávidí sám sebe! Tato rozpolcená osobnost se stává více a více viditelnou.

Teď si představte, že byste mohli změnit svůj názor a vaše vztahy na cestu péče a lásky. Co kdybychom náhle pozvedli a opravili celý svět, takže by nikdo nekradl, nikdo by neubližoval druhým a nikdo by nepoužíval druhé ve svůj prospěch? Viděli bychom opačný svět a nikdo by se nebál, že zítra bude jejich život zničen. Lidé by se neměli bát, že zítra zničíme Zemi a pohřbíme se pod odpadky z vlastní výroby.

Láska by nás zavazovala jednat nejlepším a nejsprávnějším způsobem. Nemuseli bychom hledat miliardy zaměstnání jen proto, aby byla populace zaměstnaná, produkujíc věci, které nikdo nepotřebuje. I kdyby nepracovali, každý člověk by dostal  to co potřebuje, protože pak lidé nebudou potřebovat žádné přebytky, neboť by žili v laskavém, přívětivém světě.

Pak bychom neznečišťovali zemi zbytečnými produkty, což je 90% všech věcí, které jsou vyrobeny. Pokud se podíváme na přírodu, není nic zbytečné. Podívejte se, jak je život organizován v živočišné říši, od počátku stvoření k jeho konci, ve všech formách, které jsou zahrnuty do přírodního cyklu, v němž se všechno opakovaně používá na 100% kapacity.

Všechny cykly jsou zcela uzavřené, s výjimkou věcí, které dělá člověk. Když člověk něco vyrábí, nevrací to přírodě v přírodní formě, ale pouze v podobě toxinů, které přírodu otravují.

Nicméně pokud bychom se chovali navzájem s láskou, učinili bychom svět naprosto čistý! Láska by zajistila, že bychom pro sebe nepožadovali žádný přebytek a pak be se vše normalizovalo. Jak rozdílné by to mohlo ode dneška být, kdy jsou všechny oceány plné odpadků a radioaktivního odpadu.

Jediné, co nám chybí v našem světě, je pozornost jednoho k druhému a vzájemná účast v integrovaném systému, a dostaneme se tam ze zoufalství.
[24733]
Z 4. Části denní lekce kabaly 24.10.2010, „Matan Torah“

Interní vzorec integrovaného systému

Dr. Michael Laitman

Otázka: jaký je systém zákonu Arvutu (vzájemné záruky)?

Odpověď: zákon tohoto systému je absolutní vzájemnost. Jak je psáno : „Jako jeden muž s jedním srdcem“. To znamená, že jedna touha v celém systému, vzájemné dávání,  je realizováno v přimknutí se ke Stvořiteli. Zákon je definovaný slovem „jeden“,  jako v „jednotě“.

Mohlo by se říci že jednota „jednoho“ nemůže být zákon. Ale definice „jednoho“ obsahuje mnoho různých vlastností spojených spolu navzájem láskou a dáváním nad nenávistí a odmítáním. To je vnitřní vzorec systému: Kvality protikladné ve své povaze, jsou spojeny nad touto protikladností zákonem ekvivalence formy.

To je způsob jakým je vybudované naše tělo a jakýkoli integrovaný systém. Aby mohl takový systém existovat musí být vybudovaný z rozdílných forem a protikladných částí, přes které tam působí universální zákon: existence z důvodu jednoho sjednoceného záměru.

Z denní lekce Kabaly 15.10.2010 „The Arvut“

Přátelé jsou vždycky výš

Dr. Michael LaitmanOtázka: jak mohu vědět, že se nemýlím když hodnotím své touhy? neměl bys věnovat pozornost svým touhám. Jaký je rozdíl v tom co se děje a jak zlé věci jsou? Co můžeš na konci dne pravděpodobně najít kromě sebelásky která tě ovládla a nenechala vzestoupit?

Odpověď:

Nejužitečnější věc kterou můžeš udělat, je cítit stupeň do kterého neakceptuješ názory a cíle skupiny, jednotu a vzájemnou záruku přátel. Pokud jsem s nimi ve spojení, poté vždy objevím že jsou v tomto lepší než já. Nicméně, pokud nemám roli v jejich jednotě, tak tento fakt už ukazuje, že jsou výše než já.

Nezáleží na tom v jakém stavu se nacházejí. Sjednocení je automaticky umístí nade mě, bez ohledu na to, jak vysoko vzestoupím já. Tak je to protože jednota je Kli, se kterým Světlo pracuje, zatímco jednotlivec není nic.

Z první části Denní lekce Kabaly 21.10.2010

Kde se nachází má duše?

Dr. Michael LaitmanV materiálním světě má každý své tělo s jeho naplněními. Jsme jeden od druhého odděleni biologickým tělem a psychologicky se každý z nás vnímá jako individuální osobnost.

Ve spiritualitě se vše stále mění přechodem z jednoho stavu do druhého; Světlo a nádoba jsou vždy jiné. „Oblékáme“ se do určitého stavu a podle toho se nazýváme, jako herci, kteří mění kostýmy v nových rolích. Je to jako bychom byli ve sci-fi filmu, kde hrajeme různé postavy.  

Taková představa jako “soukromá, trvalá duše” která existuje samostatně, šplhá po žebříku a zachovává si svou individualitu, není. Je těžké pochopit jak naše „já“ zmizí. Například, v článku “600,000 duší” je řečeno, že každý člověk, který napraví svou duši, poodhalí světu Malchut a bude nazván králem Davidem.

[21985]
Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 26/09/10 „600.000 duší“

Kabalisté na téma jazyk kabaly, 7. část

Dr. Michael LaitmanDrazí přátelé, prosím pokládejte otázky k těmto pasážím od velkých kabalistů. Komentáře v závorkách jsou mé.

Moudrost kabaly nemluví o našem materiálním světě

Každý nižší svět [vnímaný v touze přijímat] je [opakem] otiskem vyššího světa nad ním [vnímaný v touze dávat].
– Baal HaSulam, “Podstata moudrosti kabaly”

Všechna houževnatost, kterou objevujeme [relativní k našim senzorovým orgánům] v počínání přírody [našeho egoismu] v tomto světě [naše výchozí vlastnosti] existuje jen proto, protože jsou návázány a převzaty ze zákonů a řízení vyššího, duchovního světa [které sestupují do úrovně, kde se odívají do opačné vlastnosti přijímání namísto dávání].
– Baal HaSulam, “Svoboda”

Nyní můžete porozumět, že v Tóře nejsou Micvot nic víc, než zákony a chování [podstaty] nacházející se ve vyšších světech, které jsou kořeny [základy] všeho přirozeného počínání v tomto našem světě [což je opačným otiskem vyššího světa]. Zákony Tóry [zákony vyššího světa] vždy odpovídají přírodním zákonům tohoto světa, jako dvě kapky v rybníku.
– Baal HaSulam, “Svoboda”
[21443]

Tajemství úspěchu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Mnoho lidí po celém světě studie kabalu a chtělo by vědět, proč je vaše organizace úspěšnější než jiné? 

Odpověď: Je to díky tomu, že myslíme na dávání, na proudění kabaly. Jsme připraveni obětovat své peníze na miliony časopisů zdarma a mnoho dalších věcí. Čím efektivněji využíváme naše finanční zdroje, lidi a čas, tím více v duchovnu uspějeme. Díky zejména tomu, máme v Izraeli televizní kanál i další příležitosti, které nám byly dány. 

Uspějeme, protože toužíme po tom dávat, šířit a chceme Stvořitele (Reformující světlo), aby nám pomohlo.  Stojíme na tomto: Snažíme se být prostředkem k nápravě a neodbočit z cesty.

Výsledkem je, že se k nám připojí více lidí a jsou k nám přitahováni, aniž by tušili proč.  Není to tím, že jsme tak dobří, ale tím, že Světlo tímto způsobem působí, rozptyluje se ze středu v kruzích. Je to přírodní zákon.  Není to štěstí či nějaká protekce.  Musíme pokračovat v našem neprofitovém šíření efektivnějším a přesnějším způsobem, čímž uspějeme zas a znova.  Je to proto, protože Světlo je s námi! Víme jak světlo přitáhnout!
[22615]
Z diskuze o výuce 1.10.2010

Co žádný věštec neví

Dr. Michael Laitman

Svoboda začíná tam, kde dělám rozhodnutí o tom, zda jsem řízen shora, nebo ne, zda Stvořitel existuje nebo ne, a zda na Něm závisím ze 100 procent? Pokud ne, pak co znamená svoboda? Neexistuje-li žádná svoboda a my nemůžeme nic změnit, pak zde není nic k přemýšlení. Nicméně pokud jsme schopni samostatného jednání, tak co to je?

Toto je bod, ve kterém začínám objasňovat, proč žiji, co je podstatou mého života, co se se mnou dále stane, a jaký je užitek mého života. Jinými slovy, chtěl bych vědět, jestli řídím svůj vlastní život, a zda v něm mohu něco změnit. Tyto otázky se v lidské bytosti objeví na „mluvící úrovni“.

Celé vyjasnění spočívá v tom, zda mohu jednat na vlastní pěst a zápasit se Stvořitelem (přírodou), která určuje vše, co existuje. Existuje „svobodné“ místo mimo mě, které nepatří přírodě?

Na obyčejné, živé úrovni tohoto materiálního života, nemůžeme nic změnit, a proto je to tak předvídatelné. Nicméně, žádný věštec neví, co se stane ve Vyšším životě, na „mluvící“ úrovni, v rámci našeho spojení se Stvořitelem, naší svobodě. Věštec může odhadnout jen to, co by se mohlo stát na úrovni tohoto světa, s naším fyzickým tělem.

Pod Machsomem (bariérou oddělující nás od duchovna), neexistuje svobodná vůle, ta existuje jen v duchovnu. Zvíře nemá vůbec žádnou svobodnou vůli, tak proč by naše fyzické tělo bylo jiné? Nicméně, duše existuje za touto úrovní a poslouchá různé síly, které jsou přítomné v jiném světě, jiné dimenzi. Můžeme mluvit o svobodě jen ve vztahu k duši.

Jaký druh svobody může existovat v tomto světě, pokud naše biologická těla jsou pevně řízena radostmi a trápením? Svoboda volby existuje pouze ve spiritualitě na „střední linii.“ Neztrácejte energii pro materiální věci, které jsou mimo vaše prvotní nezbytnosti. Nezískáte nic hodnotného z tohoto tělesného života, a pokud stále požadujete víc, než opravdu potřebujete, děláte svůj život složitější.

Nicméně pokud použijete svůj elán k dosažení spirituality, vyhrajete. To je zákon přírody: Musíte zajistit normální materiální existenci, ale zbytek vaší energie a intelektu musí být věnován na dosažení spirituality. To je místo, kde najdete skutečné naplnění.
[23726]
Ze 4. části denní lekce Kabaly 15.10.2010, „svoboda“

Jak mohu uvidět skutečný svět?

Dr. Michael Laitman

V podstatě i v tuto chvíli představujeme spíše duše než fyzická těla. Stvořitel vytvořil touhu užívat si a neexistuje nic jiného než tato touha. Pokud cítíme určité hmotné věci, není to proto, že existuje jiná, samostatná realita. Existuje pouze touha, která se cítí ve fyzickém těle. Je to stejná duše, která cítí jen sama sebe a pouze v sobě. Nevnímá nic mimo.

Z tohoto důvodu duše cítí sebe jakoby existovala ve svém hmotném těle, zdánlivě obklopena podobnými těly. Takto vnímám sám sebe a okolní realitu, protože jsem uzavřený do sebe se svým egem. Jakmile začnu získávat nové touhy a vnímat vlastnosti mimo sebe, začnu vidět realitu jinak.

Realita, kterou vidím mimo sebe, se nazývá „vyšší svět.“ Jak vystoupím ze sebe (ze svého ega) a podívám se na existenci mimo sebe? Musím se propojit s jinými dušemi, s mými přáteli. V tomto spojení mezi námi, ve větší jednotě, odhalíme společné pocity a projevy tzv. „duchovní svět.“

Proto, když čteme Zohar, musíme mít na paměti, že všichni touží odhalit vrchní světlo, odhalit vše, co je popsáno v Zoharu. Ten nám sděluje stavy a obrazy, které hovoří pouze o spojení mezi námi a jeho různých formách. To je celá realita.
[23719]
Z druhé části denní lekce kabaly 15.10.2010, Zohar