Daily Archives: 27. 9. 2010

Kabalisté na téma jazyku kabaly, 6. část

Dr. Michael LaitmanDrazí přátelé, prosím pokládejte otázky k těmto pasážím od velkých kabalistů. Komentáře v závorkách jsou mé.

Moudrost kabaly nemluví o našem materiálním světě

Během našeho střetu s moudrostí /kabaly/ existuje striktní podmínka – nezhmotňovat události /které jsou popisovány v Tóře a zejména v kabale/ imaginárními a tělesnými předměty /z našeho světa/. Je to proto, že tím /představováním si těchto věcí, popisovaných v Tóře, existujících v tomto světě/ porušují „Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství.“ Tímto jednáním /takovým studováním Tóry/, si jeden způsobí spíše újmu /je od spirituality vzdalován/ namísto užitku /tj. proč je řečeno: „Je lepší sedět a nic nedělat“.

-Baal HaSulam, „Předmluva ke studiu deseti sefirot“