Daily Archives: 25. 9. 2010

Do nového světa okem jehly

Dr. Michael Laitman

Vše je výsledkem našeho snažení. Nečekejte, až se něco změní samo od sebe. Pouze naší snahou sjednotit se na sebe přitahujeme světlo.  Čím větší úsilí, tím silnější je vliv světla a naopak. Světlo zůstává v absolutním klidu, pouze tehdy, když společně usilujeme o jednotu, nutíme ho, aby nás sjednotilo.

Přibližujeme se jeden k druhému a tím se přibližujeme k světlu. Tím, jak se od sebe vzdalujeme, vzdalujeme se i od světla. Naše úsilí není nikdy zbytečné, a „korunkou ke korunce se hromadí do velkého kapitálu“. Pokaždé, když se snažíme sjednotit, světlo nás ovlivňuje a přestože se poté jeden druhému hned vzdálíme, náprava, ke které došlo díky světlu, přetrvává, nic není ztraceno a my se posuneme k dalšímu kroku.

Tyto procesy „komprese“ a „expanze“ jsou jako vstup-výstup či jako tlukot srdce. Sjednotíme se, světlo nás ovlivní, napraví naše spojení a okamžitě vyvolá další nenapravenou úroveň. Musíme znovu vyvíjet úsilí, dávajíc světlu příležitost nás znovu sjednotit a náprava znovu vyvolá další nenapravený stav. A tak to jde stále dokola, dokud není všech 125 náprav hotovo.

Pokaždé se nad svou nenapravenou touhu povznesu a pozvednu ji k nápravě. Prvním krokem je okamžik, kdy můj bod v srdci překročí Machsom. Pak přitáhne část touhy přes Machsom, část která může být výše (víra nad rozumem, Bina nad Malchutem). A tak dále, dokud postupně nepřenese přes Machsom celou mou touhu, kousek za kouskem, být nad ní, získat kvalitu odevzdání nad přijímáním. Jedná se o úroveň Hafetz Hesed či Bina, odevzdávání kvůli odevzdávání se. Nyní se veškeré mé chyby stávají klady a mé hříchy chybami.

Poté se přesunu k další fázi: Skrze úzkou díru v další bariéře se prorvu pod doménu lásky k ostatním. Můj bod v srdci je ten první, který to udělá, a pak jsou všechny části mé touhy přeneseny do této úrovně. Do té míry, do jaké jsem schopen je využívat pro lásku (naplnění) ostatních, přetvářím ego do touhy přijímat kvůli Stvořiteli.

Pokaždé pracujeme s naším egem cestou k většímu spojení přitahováním světla a dychtěním po ekvivalenci formy. Toužím a Stvořitel na mou touhu odpovídá tím, že se postará o všechny činy.

[21610 ]
Ze 4. části každodenní kabalistické lekce 9/20/2010, „600 000 duší“