Daily Archives: 8. 9. 2010

Má podobnost se stvořitelem

Dr. Michael LaitmanMalchut se chce podobat Bině a dosahuje toho prostřednictvím Zeir Anpinu (ZA). ZA je pro ní vzorem. Schopnost být si podobna se ZA naznačuje, že je schopna podobat se Bině.

To samé platí pro nás. Pokud chci být jako Stvořitel,  musím vstoupit do skupiny, stát se její nedílnou součástí, účastnit se společně se všemi, každého ovlivňovat a naoplátku se nechat ovlivňovat. V této změti, ve spojení mezi námi, si osvojím novou formu sjednocení s ostatními. Tato podoba, do které se obléknu, připomíná Stvořitele.

Jinými slovy, pokud se obléknu do skupiny jako by to byl oděv, jsem tím podobný Stvořiteli.

Ze 2. části denní kabalistické lekce 09/07/10,  Zohar