Krok do nekonečna

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je znamení toho, že jsme učinili první krok na duchovním žebříku?

Odpověď: Když dojdeme na první duchovní stupeň, cítíme naléhavou potřebu se sjednotit, protože se nám na něm odhaluje společný integrovaný systém duší. Tento systém je těsná síť sil vzájemné lásky a odevzdání, naplněné Vyšší, sjednocující silou, Stvořitelem.

Čím více jsme ochotni stát se rovnocenní Světlu, tím pevněji jsou naše duše taženy společně pod jeho vliv, a cítíme jak skrze nás prochází. Duše se slaďují se světlem více a více, odstraňujíce překážky (odpor) z jeho cesty, světlo se skrze ně pohybuje bez omezení, přesunuje se z jedné duše na druhou. Světlo se stává celé a úplné jako ve světě nekonečna. Nepotřebuje provádět žádné akce nebo pohyby v zájmu přechodu z místa na místo, ale jednoduše a naprosto vyplňuje celou síť rovnoměrně.

Tato síť existuje na všech úrovních duchovního žebříku, od prvního do posledního. Nicméně jak postupujeme na vyšší duchovní stupně, vnímáme integrovanější síť, která je více naplněna světlem. Vnímáme to, protože je méně a méně rozdílů mezi dušemi a světlem, ve kterém přebývají. To znamená, že Stvořitel, který vyplňuje prostor mezi dušemi, je jim odhalen více a více.

Vidíme světlo na prvním stupni duchovního žebříku, stejně jako novorozené dítě začne vnímat náš svět svými pěti smysly: zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Novorozenec ještě neví, jak používat své smyslové orgány, ale je schopen si ně nějak zvyknout.

Totéž platí, když dosáhneme na první duchovní stupeň. Poté, co uděláme první duchovní stupeň, žijeme v tomto světě, v našem fyzickém těle, a také uvnitř naší duše v duchovním světě. Duchovní svět je věčný, a zatímco jsme v něm, nemáme pocit, že je třeba fyzického těla. Můžeme bez něj existovat, pouze v pocitu vyššího světa.

Ze 4. části každodenní lekce kabaly 16/07/2010, článek: „Moudrost kabaly a její podstata“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: