Proč všechno existuje?

Dr. Michael LaitmanCelá naše realita je rozdělena do dvou částí: odhalené, které jsme si vědomi, a skryté, o které nic nevíme. Prostřednictvím pokroku v konvenční vědě, můžeme určitě rozšířovat naše znalosti o evidentní části reality, ale jde to pouze prostřednictvím zjemňováním stejných pěti smyslových orgánů, které jsme vždy měli. Nic víc. Nicméně nám to neumožní dosáhnout kvantového skoku a objevovat nové dimenze.

Kabala říká, že můžeme vyvinout další smysl, který nám umožní vnímat realitu mimo. Také bychom si měli být vědomi toho, že tuto realitu najdeme v protikladu k té, kterou vidíme dnes. V současné době naše vnímání reality závisí na naší schopnosti ji vstřebávat prostřednictvím našich pěti smyslových orgánů: zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Pocity, dodané těmito orgány, se nazývají náš svět.

Ale my máme schopnost rozvíjet další vnímání. To neznamená získat další paže, nohy, chutě, nebo něco takového, ale vystoupit z našeho já prostřednictvím rozvoje dalších pěti orgánů vnímání: Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut. V těchto extra orgánech vnímání, které jsou zcela opačné než ty tělesné, začneme vnímat vše, co se odehrává mimo nás. 

To znamená, že se naše vnímání stane neomezeným a my vystoupíme do nekonečného, otevřeného prostoru. Vidíme všechny světy. Naše schopnost vnímat záleží pouze na tom, jak rozvinuté naše duchovní orgány vnímání jsou. Nejsme omezeni pouze naším tělem, které je svázáno tím, kolik jsme schopni spotřebovat, než se nasytíme. Nyní vše závisí na tom, jak daleko můžeme expandovat.

Začneme pak chápat všechny síly, myšlenky, touhy, úkoly, a účel stvoření: celý svět kolem nás. Začneme rozumět tomu, co se děje uvnitř nás. A naopak bez těchto znalostí nebudeme nikdy chápat, co se děje kolem nás, a jaké dopady to na nás má – ať už ve světě či uvnitř nás.

Věda, která učí, jak vystoupit ze sebe a odhalit život v Horní dimenzi se nazývá moudrost Kabala. Když konečně opustíme naše ego a začneme prozkoumávat vesmír, objevíme účel stvoření – proč všechno existuje.

Když ze sebe vystoupíme, vymaníme se z omezení našeho titěrného těla a povzneseme se nad čas, pohyb a prostor; to znamená, že se povzneseme nad tělesné vnímání reality ve třech osách souřadnic: nahoru-dolů, vlevo-vpravo, zpět-vpřed. Přestaneme vnímat čas, protože v té realitě čas neexistuje. Vidíme jiné příčiny a následky, což znamená, že získáme naprosto nové vlastnosti a schopnosti, vně spojení s naším živým tělem.

Stejným způsobem jako jsme schopni vidět, cítit a rozumět osobě přímo před námi, musíme poznat a pochopit celou realitu, nazývanou Stvořitel nebo Vyšší síla. Proto se budeme cítit čím dál hůř a svázaněji v naší omezené realitě, dokud nenajdeme způsob, jak z ni vystoupit do otevřeného světa!

Ze čtvrté části každodenní lekce kabaly 09/07/2010, článek: „Moudrost Kabaly a její podstata“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: