Daily Archives: 28. 6. 2010

Práce pro lidské bytosti

Dr. Michael LaitmanDuchovní cesta není jednoduchá a skládá se z mnoha vzestupů a sestupů. Není to hladká, dlážděná cesta, ale má jeden výmol za druhým. Než se pohnete dopředu, budete skákat na místě po dlouhou dobu, tím, jak se vypořádáváte s různými problémy a překážkami. Na každém kroku na cestě přicházejí nějaké komplikace a nehody: nejdříve defekt pneumatiky, pak mrtvý motor, pak jste bez paliva, příště usnete za volantem, a tak dále. Ale co můžeme dělat? Taková je naše cesta.

Najednou váš osel (hebrejské slovo „osel“, „Chamor,“ je od slova „Chomer,“ hmota, egoistický materiál) stojí uprostřed silnice a blokuje cestu. Budete ho muset přesunout z cesty. Ale jak pohnete s oslem? Dáte mu facku, ale on se nehne. Lákáte ho mrkví, ale to stále nezabírá, potřebuje silnější návnadu. Dokud si nenaložíte svého osla na záda a neodnesete ho z cesty, nebo ho nepraštíte do zubů, jak radí kabalisté, nepohnete se vpřed.

Tímto způsobem neustále vznikají nové problémy, dokud přes vaši cestu nespadne strom života. Pak ho budete muset odtáhnout a jít kolem něj, a v tom bodě sestoupí na cestu mrak, vytvoří hustou mlhu, takže nebudete schopni vidět, kam jdete, nebo zda před vám vaše cesta ještě vůbec je.

Tento typ práce je zvláštní. Je velmi náročná a je vybrána pouze pro toho, kdo chce dosáhnout úrovně člověka. Pro člověka, který opravdu chce být člověkem. Je to cesta, vybraná pro vybrané lidi.

Z večerní lekce k Zoharu 14/06/2010

Uvědomění si velikosti naší příležitosti

Dr. Michael LaitmanPřipomeňme si navzájem a inspirujme se velikostí duchovního cíle a prostředím, které o něj usiluje. Oceňme jedinečnou příležitost svobodné volby, která nám byla darována. Kolik lidí na světě může jednat svobodně? Pokud všichni slepě následují příkazy své povahy, pak nikdo opravdu „nejedná.“ Jestliže jsem úplně řízen shora, pak „Já“ neexistuje, jak se říká, „Přišel jsem, a není zde nikdo. “

Na světě jsou miliardy lidí, ale oni neexistují, neboť nikdo z nich není ve svých činech svobodný. Bez člověka se svobodnou vůlí nejsou žádné světy, není nic než svět nekonečna. Z pohledu Stvořitele nic jiného neexistuje. Pouze osoba, která jedná svobodně. Představte si tento obraz světa: úplná prázdnota. A vstupuje do něj pouze několik tužeb, které se pozvedly a jsou schopné vykonávat svobodné činy.

Vy také máte možnost získat svobodu a stát se člověkem. Kéž si uvědomíme velikost této jedinečné příležitosti.

Z třetí části každodenní lekce kabaly 23/06/2010, Úvod do studia deset sefirot