Krok za krokem

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Když zlo vítězí a vše vypadá bezútěšně, kde máme najít sílu požádat Stvořitele o pomoc?

Má odpověď: I když člověk uvnitř najde sílu překonat „pád“, bude to sobecký úspěch. Jeho nápravě to nepomůže. Pouze pomocí síly, která přichází od skupiny, je možné překonání a postup.

Padáte, protože Vám Stvořitel přidal další přání, které vyvolalo větší spojení s ostatními dušemi. Větší přání není přidáno do Vašeho „bodu v srdci“, ale spíše se zjeví jako chybné spojení s ostatními dušemi. Cítíte, že jste udělali krok vpřed, ale ve stejnou dobu víte, že je falešný, a že jej musíte napravit.

Náprava je možná pouze za podmínky, že si přejeme být inspirování skupinou, uvědomíme si, že shovívavost přináší jednotu a žádáme Vyšší sílu, aby nás spojila s ostatními. Pouze za těchto podmínek provedete nápravu na správném místě.

Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 01/06/2010, Spisy Rabašovy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: