Daily Archives: 26. 5. 2010

7 miliard obyvatel spirituálního světa

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Jak prověřím, zda jsem skutečně vystoupil na spirituální žebřík a nepodvádím sám sebe, abych udělal radost svému egoismu?

Má odpověď: Ze Světa nekonečna do našeho světa a zpět vede žebřík, skládající se ze spirituálních schodů, které se odlišují v tloušťce a hrubosti touhy (vůle přijímat) a její clonou, která ji přeměňuje na odevzdání. Všechny rozdíly jsou pouze ve clonách.

Jak stoupám po schodech, moje míra odevzdání narůstá do ekvivalence s tím, které existuje na následující, vyšší úrovni, zatímco má povaha, mé původní vlastnosti zůstávají stejné. Proto každý z nás při svém stoupání po těch samých schodech odevzdává jinak, svým vlastním způsobem.

V našem světě, který se nám zdá vzhledem k spirituálnímu světu jako jeden schod, je 7 miliard lidí a každý z nich je jiný. Podobně je jich 7 miliard na každém ze 125 spirituálních schodů, všechni se liší, ale mají společnou formu. Ve spirituálním světě vše existuje kvůli odevzdání; avšak každý schod se liší druhem odevzdávání.

Zdá se nám, že jediný rozdíl je v množství: větší či menší odevzdání. Nicméně, 125 schodů se neliší v množství odevzdání, ale spíše má každý z nich zcela nezaměnitelný vztah ke Stvořiteli, jiný druh spojení. To je důvod, proč jsou navzájem odděleny.

Z druhé části každodenní kabalistické lekce 25/05/2010, „Předmluva ke komentáři Sulam“

Světlo v temnotě

Dr. Michael LaitmanProtože jsme vytvořeni z vůle přijímat potěšení, všechna naše duchovní práce se děje v noci. Bez pocitu potěšení (v temnotě noci), se můžeme testovat: Jsme schopni udělat něco, co je motivováno nějakým jiným „palivem“? Tak, aby to nebyla odměna, která definuje, jak mnoho práce uděláme, ale aby to byla práce samotná? Můžeme pracovat bez dosažení stvořitele, ale pouze s naší vírou, že Mu přineseme radost?

Pracovat za účelem těšit Jeho a ne sebe můžeme pouze během noci, ve stavech kdy necítíme radost. Proto jsou v naší vůli přijímat potěšení neustále probouzeny vrstvy nenapravených tužeb, které vyžadují naplnění odměnou pro sebe.

To nám dává příležitost k práci na této nenapravené vůli přijímat pro sebe.  Tento zápas s prací ve vůli přijímat se objevuje, abychom mohli pracovat ne kvůli odměně, ale pro potěšení Stvořitele; nepracovat pro odměnu dosažení Stvořitele, ale jen pro něj pracovat. Úspěch je výsledkem naší schopnosti uznat velikost Stvořitele.

Když člověk zjistí, že to není schopen udělat, požaduje pomoc Shůry. Síla Shora k němu přichází prostřednictvím skupiny, protože člověk nemá spojení s tím „Nahoře“. Jak začne hledat toto „Nahoře“, tak po mnoha neúspěšných pokusech pochopí, dosáhne bodu zoufalství a začíná  chápat, že „Shora“ znamená „přes skupinu“.

Když v tomto okamžiku vstoupí do skupiny, potom skrze ni bude schopen získat sílu, která změní jeho podstatu z přijímání k dávání. Pak bude moci pracovat o nocích a žehnat Stvořiteli. Poté, člověk pracuje nikoli v zájmu naplnění  svých egoistických tužeb; za pomoci noci vystupuje k odevzdání.

Nepožadujeme, aby noc odešla pryč, jelikož se „den“ skládá z práce kvůli odevzdání. Když necítíme „světlo“ v našich touhách a pracujeme nad tím, a nikoli v zájmu naplnění našich tužeb, pak vnímáme den. Proto, při vnímání naších přijímajících tužeb existujeme v noci, ale při vnímání našich dávajících tužeb, svítí „světlo“.

Z první části každodenní lekce Kabaly 24/5/2010, Zohar

Vstupní bod do spirituality

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Jak je možné anulovat sám sebe před svým přítelem, pokud jediné, co jsem schopen vnímat, je jeho tělesná forma?  

Má odpověď:  Tělesné formě nevěnujte pozornost; tento svět je iluzí (Olam HaMedumeh). Musíte si všímat pouze jeho bodu v srdci. To je to, s čím se chcete spojit. Jeho osobnost může být nepříjemná, nemusí to být někdo, koho byste měli rádi, ale to patří k „animální“ úrovni, jeho a vašim „oslům“ (egoismu).

Když se zaměříte na duchovní cíl a jeho bod v srdci, uvidíte v jeho bodu v srdci planoucí čistou touhu bez jakékoli spojitosti s jeho tělesnými vlastnostmi. Tělo nemá vůbec žádný význam. Na konec je jen zakopáno na hřbitově jako něco zcela zbytečného.

Avšak bod v srdci je Stvořitelem v každém z nás. Stvořitel je v každé osobě na tomto světě. Mezi přáteli v kabalistické skupině se však projevuje otevřeně, protože On je ten, který svádí tyto duchovní body k sobě, aby se sjednotili a došli k Němu. Proto musíte být vděční, že Vám tyto prostředky byly dány.

Ze třetí části každodenní kabalistické lekce 20/05/2010, článek  „Účel společenství“