Daily Archives: 25. 5. 2010

Osvojení si sil, které postrádám

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou obdržel: Jak mohu vyjádřit svou lásku k přátelům, pokud zatím nejsem ve spirituálním světě?

Má odpověď: Musíte každému ukázat, s jakým nadšením vše vnímáte, jak si skálopevně stojíte za snahou dosáhnout spirituality, jak se ochotně účastníte práce a šíření kabaly, jak jste připraven spojit se s přáteli a milovat je. To je úsilí, které byste měl vložit.

Musíte být otevřeným příkladem, což povzbudí ostatní. Takto v našem světě jednáme s malými dětmi. Stále jim dáváme příklad a to je vybízí k jednání. Pokud chceme, aby se na nás dítě usmálo, usmějeme se na něj.

Stejně bychom také měli jednat s přítelem. Pokud pro něj něco udělám, v zápětí jsem inspirován jeho reakcí. Dokonce, i když jen předstírám svůj zájem o spiritualitu, zapálí ho to a probudí. Mezitím jeho inspirace doopravdy probudí mě.

Začínám klamem a jeho prostřednictvím jsem skutečně inspirován. Vytvořím si pro sebe přesně takové prostředí, abych převzal jeho touhy jako svůj zákon. Celou dobu své prostředí ovlivňuji, ukazuji svou lásku přátelům, význam cíle, a svou připravenost potlačit sám sebe. Jako odpověď od něj dostávám všechny prvky, které mi pomohou dosáhnout Stvořitele. Obdržím jich tolikrát více, kolik lidí je ve skupině. Skupina mě zásobuje správnými silami, které postrádám.

Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 23/04/2010, článek „Ohledně lásky přátel”

Kabalistická skupina je duchovní zesilovač

Dr. Michael LaitmanKabalistická skupina se sjednocuje kolem jednoho cíle: dosáhnout lásky k bližnímu a skrze to lásky ke stvořiteli. To znamená milovat vlastnost lásky a odevzdání. Každá osoba, která souhlasí s tímto cílem, přidává svou malou sílu skupině, svůj bod v srdci, který mu byl dán Shora.

Nikdo z nás není schopen vstoupit do spirituality pouze svými vlastními silami; můžeme to udělat pouze kombinací našich sil, jinými slovy, spojením se skupinou a anulováním sebe, svého egoismu. Spojení se skupinou a zrušení našeho egoismu s účelem z něho získat sílu odevzdání je první krok směrem ke spiritualitě. Práce ve skupině je práce na přechodu od tělesnosti do spirituality otvorem, který je vytvořen skupinou.

Skupina je tím prostředkem. Skupina Tě neopravuje jako šroubovák nebo klíč, ale ty sám musíš využít skupinu k práci. Skupina je pro Tebe spirituální model. Je Ti dána v pozemské formě, ale my ji obracíme ve spirituální formu tím, že k ní přistupujeme jako ke kolekci duší a nikoli skupině těl.

Budujeme spirituální prostor uvnitř skupiny. Stavíme spirituální smysl, Kli, tím, že se anulujeme a připojujeme naše body v srdci ke všem ostatním bodům. Pouze přidávám malou sílu skupině a získávám „620“ krát více. Spiritualita se mi odhaluje jako další vnitřní úroveň přesně v místě, kde najdu toto spojení a naši společnou sílu.

Zrušíme naší materiální podstatu, náš zvířecí egoismus. Všichni naši „oslové“ (osel, hebrejsky Chamor, pochází od slova Chomer – hmota) zůstávají, ale my se nad ně povznášíme a sjednocujeme. Tak získáme jedinou velkou sílu, která je „620“ krát větší než ta předchozí, a tato síla určitě nechá každého člověka porazit zvíře uvnitř. Touto cestou vytváříme nový spirituální orgán, který neexistoval před rozbitím duší. Uvnitř tohoto orgánu, mezi námi, objevujeme společnou vlastnost odevzdání, ve které odhalíme stvořitele.

Přidám svou jedinou sílu a získám 620 krát více tím, že vystoupím na první spirituální stupeň. A nyní přidávám tuto velkou sílu skupině a získávám 620 krát více a vystoupím na nový stupeň. Ukazuje se, že můj výchozí bod z duše nabobtnal 620 krát oproti své původní velikosti, a touto cestou se stává větším a větším jak postupuje krok za krokem. Skupina se stává Malchut, Šechina.

To je důvod, proč musí být skupina sjednocena s jediným záměrem: touhou dosáhnout odevzdání, přilnutí ke stvořiteli. Toto tvoří „hlavu“(Roš) spirituálního Partzufu. Naše společné duchovní tělo je duchovní svět, ale každá osoba ho zažívá svým vlastním způsobem, podle svého základního, primárního bodu duše; duše nezmizela, místo toho roste 620x620x620 … krát. Takto stavíme vnitřní spirituální svět, kde se odhaluje stvořitel. Není žádné jiné místo.

Z třetí části každodenní ranní lekce, 20/05/2010, článek „Účel společenství“