Daily Archives: 21. 5. 2010

Jak se vyhnout utrpení

Dr. Michael LaitmanKdyž analyzujeme naše touhy, musíme proniknout do jejich hloubky, abychom pochopili, že spolu se svým egoistickým úmyslem, pocházejí od stvořitele. Musíme dosáhnout největší hloubky poznání touhy a z jejího kořene zjistit, odkud touha pochází.

Když odhalíme, že touha samotná, i její sobecký záměr, jsou nám sesílány stvořitelem, porozumíme, že nemáme na vybranou. Nemáme nikoho jiného, na koho se obrátit s prosbou o nápravu, kromě Stvořitele. V opačném případě člověk nepotřebuje Tóru a nemůže na Stvořitele křičet nebo naléhat. Sám sebe ještě nevnímá jako bytost řízenou vyšší silou, ke které se může odvolat.

Náš egoistický původ je také anděl, který nás přivádí blíže ke stvořiteli. Dostáváme rány, a následně pochopíme, že mají svůj účel a že jsou seslány někým vyšším než jsme my. Můžeme k tomuto závěru dospět utrpením, ale můžeme ho také dosáhnout studiem, prostředím, a duchovním vývojem.

„Mudrc vidí budoucnost“, vidí probuzení stavu před tím, než k němu dojde, a má schopnost to změnit. Fyzické utrpení tohoto světa se obrátí v utrpení lásky, když přitáhnu trochu vyššího světla a pocítím ve vztahu k němu svůj stav. Potom začnu trpět skutečností, že nemám lásku k bližnímu, nebo lásku ke stvořiteli. V tom spočívá bod naší svobodné volby.

Je důležité se dostat ke kořenu utrpení a pochopit, že je nám sesláno Shůry záměrně. Pokud pochopíme, že není jiná možnost a začneme křičet ke stvořiteli, znamená to že jsme dosáhli největší hloubky. Nicméně, pokud stále ještě připisujeme své utrpení různým důvodům v tomto světě, nedosáhli jsme úplného dna.

Ponořuji se hlouběji a hlouběji do utrpení ve stupních Alef, Bet, a Gimel (neživý, rostlinný, a zvířecí) a myslím si, že dostávám rány od přírody. Nicméně, když dosáhnu jeho poslední fáze, Behiny Dalet, odhalím, že jeho zdroj je nad přírodou, že je ve Stvořiteli, jakoby Stvořitel ukazoval prstem. Potom na něj křičím.

Je možné urychlit tento proces? Ano je. K tomuto účelu nám byla dána Tóra, abychom raději než cestou utrpení postupovali rychlou a jednoduchou cestou dle naší vlastní vůle. Mohu si kolem sebe zorganizovat skupinu a přitahovat z Vrchu Světlo prostřednictvím studia (např. studiem Zoharu) a rychle dosáhnu stejných výsledků. To se nazývá cesta Tóry. Rozdíl mezi těmito dvěma cestami je v tisíci letech utrpení.

Z třetí části každodenní ranní lekce, 17/05/2010, “Jaká je příprava k příjetí Tóry?”

Kde hledat stvořitele

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem dostal: Proč stále mluvíme o spojení mezi námi a ne o spojení se Stvořitelem?

Má odpověď: Právě teď máme realizaci našeho cíle na dosah ruky a to je důvod, proč věnujeme spojení mezi námi tolik pozornosti. Konečným cílem je přilnutí ke Stvořiteli podle zákona o ekvivalenci formy, což znamená, že se musíme stát „Člověkem“, Adamem („podobným“ Stvořiteli).

Nejdříve je zapotřebí připravit naši duchovní nádobu (Kli), aby byla podobná nádobě Vyššího. Je to jedna nádoba pro všechny; všechny její části by se měly sjednotit jako jeden muž s jedním srdcem. Bude obsahovat všechnu naši nenávist, zášť, ctižádost, hrdost i touhu po moci; musíme se nad to vše povznést a spojit se, abychom se stali Stvořiteli podobnými, čímž k němu přilneme.  

Zdá se nám, že Stvořitel je kdesi vně nás, ale ve skutečnosti je nám zjeven uvnitř naší společné duchovní nádoby, kterou mezi sebou budujeme. Proto, abychom dosáhli správné perspektivy, musíme vše vnímat, jako by to existovalo na jednom místě. Tento prostor vytváříme pro zjevení Stvořitele!

Je to přesně to místo, kde se všichni spojíme nad naším egoismem. Náš egoismus zůstává dole a nad ním vytváříme spojení mezi námi. Pokud je naše spojení pevné, založené na síle Světla nápravy, pak v tomto spojení odhalíme stvořitele (Boreh), což znamená „Přijď a Spatři“ (Bo-Re).

Je to něco jiného, než že si představuji, jako by byl kdesi v oblacích a já dělal cosi tady dole, aby se mi na obloze zjevil. Zjeví se právě ve spojení mezi dušemi, mezi orgány duchovního těla, jako vnitřní světlo, které je naplňuje.

Prozatím si lidé myslí, že když mluvíme jen o vzájemném spojení, je od toho Stvořitel oddělen. Je to proto, že si vnitřně nejsou ochotni připustit, že mezi naší prací – studiem, šířením a vzájemným spojením – a  Stvořitelem existuje spojitost.

Každý člověk vnímá Stvořitele jako cosi nadzemského a je ochoten se s ním spojit, ale nepřejeme si spojit se s jinou osobou.  Nechápou, že je to jedna a ta samá věc. Větší vnitřní spojení mezi lidmi se nazývá „Stvořitel“, vlastnost odevzdání, leč lidská podstata s tím člověku nedovolí souhlasit.

Ze třetí části každodenní kabalistické lekce 18/05/2010, článek “Arvut (Svazek)”