Monthly Archives: Květen 2010

Momenty z ranní lekce: Víra nad rozumem (30.05.2010)

Jen přilnout jeden k druhému!

Dr. Michael LaitmanSvětlo působí na naši vůli, která je podobná Jemu.  Míra shody vůle a Světla se nazývá víra. Pokud čtu kabalistické zdroje s čistě egoistickou touhou a cílem, nebudou mít na mě vliv.

Bod v srdci je rozbitý bod; přitahuje člověka k duchovnu, ale jen proto, že se cítí špatně. Netouží ještě po „Dobru, které koná Dobro,“ po odevzdání a lásce. Prozatím není spokojen ani s pozemským životem. Budoucnost je temná a život nemá smysl. Toto jednoduše poskytuje egoistickou motivaci pro hledání spirituality. Světlo ale nemůže ovlivnit takovou touhu ani zdálky. Působí na vůli podle velikosti víry v ní, tj. působí jen na touhu po odevzdání.

Víra je zkoušena oddaností k cestě a k cíli. Člověk musí kontrolovat jak čistý je jeho úmysl k dosažení kvality odevzdání. Víru samu o sobě, atribut odevzdání, získává člověk z Vrchu jako odměnu za úsilí které vykonal. Když si ji zaslouží, potom „noc“ skončí a uvidí „světlo dne“.

Pokud někdo využívá Tóru pro své sebe-naplnění, stane se pro něj nápojem smrti. To znamená, že není jen „duchovně mrtvý“, ale je omámen smrtí, protože si myslí, že to je spirituální život! Pozvedá egoismus ještě výš a nemůže uvěřit, že žije v klamu.

Východisko k pravdě: Pokud děláme všechno společně, každý dostává od všech ostatních takové síly, že může snadno požadovat po Obklopujícím světle (Ohr Makif) , aby na něj působilo – cesta se pro něj stane báječným dobrodružstvím. Jen přilnout jeden k druhému!

Pokud zůstanete sami, okamžitě před vámi vyroste zeď. Pokud se spojíte s ostatními, abyste kráčeli společně, zeď okamžitě spadne a rozprostře se v širokou dálnici. Existuje zeď nebo dálnice a volba je zda být mezi přáteli každým okamžikem nebo nikoli. Vše je vykonáváno Vyšším Světlem, musíme jen poslouchat tuto jednu podmínku.

Z třetí části každodenní lekce kabaly 27/05/2010,  “Úvod ke studiu deseti Sefirot”

Jednoduchý vzorec pro spirituální život

Dr. Michael LaitmanPokud nevidíte u svých přátel silnou touhu po spiritualitě, nejste-li zaujat prostředím, či inspirován k odevzdávání, znamená to, že do svého prostředí nic nevkládáte. Začněte investovat do svých přátel a uvidíte, jak vás na oplátku ovlivňují.

Vzorec je velmi jednoduchý: Připojím se ke skupině a všichni společně dosáhneme stavu, kde začneme ovlivňovat jeden druhého. Náš kruh se změní na spirituální nádobu (Kli). Sjednotí se v ní všechny naše touhy po spiritualitě, naše body v srdci, a nad nimi vytvoříme anti-egoistickou clonu, naše vzájemné odevzdání.A Simple Formula

Nyní, když se navzájem ovlivňujeme, musíme zjistit, zda tak činíme v zájmu odevzdávání Stvořiteli. Pokud ano, pak máme clonu a Odražené Světlo. Vyšší síla je nám okamžitě odhalena, v závislosti na ekvivalenci formy.

Vzorec je velmi jednoduchý: „Já“ –> skupina –> duše!

Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 23/05/2010, článek “Ohledně lásky přátel” 

7 miliard obyvatel spirituálního světa

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Jak prověřím, zda jsem skutečně vystoupil na spirituální žebřík a nepodvádím sám sebe, abych udělal radost svému egoismu?

Má odpověď: Ze Světa nekonečna do našeho světa a zpět vede žebřík, skládající se ze spirituálních schodů, které se odlišují v tloušťce a hrubosti touhy (vůle přijímat) a její clonou, která ji přeměňuje na odevzdání. Všechny rozdíly jsou pouze ve clonách.

Jak stoupám po schodech, moje míra odevzdání narůstá do ekvivalence s tím, které existuje na následující, vyšší úrovni, zatímco má povaha, mé původní vlastnosti zůstávají stejné. Proto každý z nás při svém stoupání po těch samých schodech odevzdává jinak, svým vlastním způsobem.

V našem světě, který se nám zdá vzhledem k spirituálnímu světu jako jeden schod, je 7 miliard lidí a každý z nich je jiný. Podobně je jich 7 miliard na každém ze 125 spirituálních schodů, všechni se liší, ale mají společnou formu. Ve spirituálním světě vše existuje kvůli odevzdání; avšak každý schod se liší druhem odevzdávání.

Zdá se nám, že jediný rozdíl je v množství: větší či menší odevzdání. Nicméně, 125 schodů se neliší v množství odevzdání, ale spíše má každý z nich zcela nezaměnitelný vztah ke Stvořiteli, jiný druh spojení. To je důvod, proč jsou navzájem odděleny.

Z druhé části každodenní kabalistické lekce 25/05/2010, „Předmluva ke komentáři Sulam“

Světlo v temnotě

Dr. Michael LaitmanProtože jsme vytvořeni z vůle přijímat potěšení, všechna naše duchovní práce se děje v noci. Bez pocitu potěšení (v temnotě noci), se můžeme testovat: Jsme schopni udělat něco, co je motivováno nějakým jiným „palivem“? Tak, aby to nebyla odměna, která definuje, jak mnoho práce uděláme, ale aby to byla práce samotná? Můžeme pracovat bez dosažení stvořitele, ale pouze s naší vírou, že Mu přineseme radost?

Pracovat za účelem těšit Jeho a ne sebe můžeme pouze během noci, ve stavech kdy necítíme radost. Proto jsou v naší vůli přijímat potěšení neustále probouzeny vrstvy nenapravených tužeb, které vyžadují naplnění odměnou pro sebe.

To nám dává příležitost k práci na této nenapravené vůli přijímat pro sebe.  Tento zápas s prací ve vůli přijímat se objevuje, abychom mohli pracovat ne kvůli odměně, ale pro potěšení Stvořitele; nepracovat pro odměnu dosažení Stvořitele, ale jen pro něj pracovat. Úspěch je výsledkem naší schopnosti uznat velikost Stvořitele.

Když člověk zjistí, že to není schopen udělat, požaduje pomoc Shůry. Síla Shora k němu přichází prostřednictvím skupiny, protože člověk nemá spojení s tím „Nahoře“. Jak začne hledat toto „Nahoře“, tak po mnoha neúspěšných pokusech pochopí, dosáhne bodu zoufalství a začíná  chápat, že „Shora“ znamená „přes skupinu“.

Když v tomto okamžiku vstoupí do skupiny, potom skrze ni bude schopen získat sílu, která změní jeho podstatu z přijímání k dávání. Pak bude moci pracovat o nocích a žehnat Stvořiteli. Poté, člověk pracuje nikoli v zájmu naplnění  svých egoistických tužeb; za pomoci noci vystupuje k odevzdání.

Nepožadujeme, aby noc odešla pryč, jelikož se „den“ skládá z práce kvůli odevzdání. Když necítíme „světlo“ v našich touhách a pracujeme nad tím, a nikoli v zájmu naplnění našich tužeb, pak vnímáme den. Proto, při vnímání naších přijímajících tužeb existujeme v noci, ale při vnímání našich dávajících tužeb, svítí „světlo“.

Z první části každodenní lekce Kabaly 24/5/2010, Zohar

Vstupní bod do spirituality

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Jak je možné anulovat sám sebe před svým přítelem, pokud jediné, co jsem schopen vnímat, je jeho tělesná forma?  

Má odpověď:  Tělesné formě nevěnujte pozornost; tento svět je iluzí (Olam HaMedumeh). Musíte si všímat pouze jeho bodu v srdci. To je to, s čím se chcete spojit. Jeho osobnost může být nepříjemná, nemusí to být někdo, koho byste měli rádi, ale to patří k „animální“ úrovni, jeho a vašim „oslům“ (egoismu).

Když se zaměříte na duchovní cíl a jeho bod v srdci, uvidíte v jeho bodu v srdci planoucí čistou touhu bez jakékoli spojitosti s jeho tělesnými vlastnostmi. Tělo nemá vůbec žádný význam. Na konec je jen zakopáno na hřbitově jako něco zcela zbytečného.

Avšak bod v srdci je Stvořitelem v každém z nás. Stvořitel je v každé osobě na tomto světě. Mezi přáteli v kabalistické skupině se však projevuje otevřeně, protože On je ten, který svádí tyto duchovní body k sobě, aby se sjednotili a došli k Němu. Proto musíte být vděční, že Vám tyto prostředky byly dány.

Ze třetí části každodenní kabalistické lekce 20/05/2010, článek  „Účel společenství“

Osvojení si sil, které postrádám

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou obdržel: Jak mohu vyjádřit svou lásku k přátelům, pokud zatím nejsem ve spirituálním světě?

Má odpověď: Musíte každému ukázat, s jakým nadšením vše vnímáte, jak si skálopevně stojíte za snahou dosáhnout spirituality, jak se ochotně účastníte práce a šíření kabaly, jak jste připraven spojit se s přáteli a milovat je. To je úsilí, které byste měl vložit.

Musíte být otevřeným příkladem, což povzbudí ostatní. Takto v našem světě jednáme s malými dětmi. Stále jim dáváme příklad a to je vybízí k jednání. Pokud chceme, aby se na nás dítě usmálo, usmějeme se na něj.

Stejně bychom také měli jednat s přítelem. Pokud pro něj něco udělám, v zápětí jsem inspirován jeho reakcí. Dokonce, i když jen předstírám svůj zájem o spiritualitu, zapálí ho to a probudí. Mezitím jeho inspirace doopravdy probudí mě.

Začínám klamem a jeho prostřednictvím jsem skutečně inspirován. Vytvořím si pro sebe přesně takové prostředí, abych převzal jeho touhy jako svůj zákon. Celou dobu své prostředí ovlivňuji, ukazuji svou lásku přátelům, význam cíle, a svou připravenost potlačit sám sebe. Jako odpověď od něj dostávám všechny prvky, které mi pomohou dosáhnout Stvořitele. Obdržím jich tolikrát více, kolik lidí je ve skupině. Skupina mě zásobuje správnými silami, které postrádám.

Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 23/04/2010, článek „Ohledně lásky přátel”

Kabalistická skupina je duchovní zesilovač

Dr. Michael LaitmanKabalistická skupina se sjednocuje kolem jednoho cíle: dosáhnout lásky k bližnímu a skrze to lásky ke stvořiteli. To znamená milovat vlastnost lásky a odevzdání. Každá osoba, která souhlasí s tímto cílem, přidává svou malou sílu skupině, svůj bod v srdci, který mu byl dán Shora.

Nikdo z nás není schopen vstoupit do spirituality pouze svými vlastními silami; můžeme to udělat pouze kombinací našich sil, jinými slovy, spojením se skupinou a anulováním sebe, svého egoismu. Spojení se skupinou a zrušení našeho egoismu s účelem z něho získat sílu odevzdání je první krok směrem ke spiritualitě. Práce ve skupině je práce na přechodu od tělesnosti do spirituality otvorem, který je vytvořen skupinou.

Skupina je tím prostředkem. Skupina Tě neopravuje jako šroubovák nebo klíč, ale ty sám musíš využít skupinu k práci. Skupina je pro Tebe spirituální model. Je Ti dána v pozemské formě, ale my ji obracíme ve spirituální formu tím, že k ní přistupujeme jako ke kolekci duší a nikoli skupině těl.

Budujeme spirituální prostor uvnitř skupiny. Stavíme spirituální smysl, Kli, tím, že se anulujeme a připojujeme naše body v srdci ke všem ostatním bodům. Pouze přidávám malou sílu skupině a získávám „620“ krát více. Spiritualita se mi odhaluje jako další vnitřní úroveň přesně v místě, kde najdu toto spojení a naši společnou sílu.

Zrušíme naší materiální podstatu, náš zvířecí egoismus. Všichni naši „oslové“ (osel, hebrejsky Chamor, pochází od slova Chomer – hmota) zůstávají, ale my se nad ně povznášíme a sjednocujeme. Tak získáme jedinou velkou sílu, která je „620“ krát větší než ta předchozí, a tato síla určitě nechá každého člověka porazit zvíře uvnitř. Touto cestou vytváříme nový spirituální orgán, který neexistoval před rozbitím duší. Uvnitř tohoto orgánu, mezi námi, objevujeme společnou vlastnost odevzdání, ve které odhalíme stvořitele.

Přidám svou jedinou sílu a získám 620 krát více tím, že vystoupím na první spirituální stupeň. A nyní přidávám tuto velkou sílu skupině a získávám 620 krát více a vystoupím na nový stupeň. Ukazuje se, že můj výchozí bod z duše nabobtnal 620 krát oproti své původní velikosti, a touto cestou se stává větším a větším jak postupuje krok za krokem. Skupina se stává Malchut, Šechina.

To je důvod, proč musí být skupina sjednocena s jediným záměrem: touhou dosáhnout odevzdání, přilnutí ke stvořiteli. Toto tvoří „hlavu“(Roš) spirituálního Partzufu. Naše společné duchovní tělo je duchovní svět, ale každá osoba ho zažívá svým vlastním způsobem, podle svého základního, primárního bodu duše; duše nezmizela, místo toho roste 620x620x620 … krát. Takto stavíme vnitřní spirituální svět, kde se odhaluje stvořitel. Není žádné jiné místo.

Z třetí části každodenní ranní lekce, 20/05/2010, článek „Účel společenství“

Jak se vyhnout utrpení

Dr. Michael LaitmanKdyž analyzujeme naše touhy, musíme proniknout do jejich hloubky, abychom pochopili, že spolu se svým egoistickým úmyslem, pocházejí od stvořitele. Musíme dosáhnout největší hloubky poznání touhy a z jejího kořene zjistit, odkud touha pochází.

Když odhalíme, že touha samotná, i její sobecký záměr, jsou nám sesílány stvořitelem, porozumíme, že nemáme na vybranou. Nemáme nikoho jiného, na koho se obrátit s prosbou o nápravu, kromě Stvořitele. V opačném případě člověk nepotřebuje Tóru a nemůže na Stvořitele křičet nebo naléhat. Sám sebe ještě nevnímá jako bytost řízenou vyšší silou, ke které se může odvolat.

Náš egoistický původ je také anděl, který nás přivádí blíže ke stvořiteli. Dostáváme rány, a následně pochopíme, že mají svůj účel a že jsou seslány někým vyšším než jsme my. Můžeme k tomuto závěru dospět utrpením, ale můžeme ho také dosáhnout studiem, prostředím, a duchovním vývojem.

„Mudrc vidí budoucnost“, vidí probuzení stavu před tím, než k němu dojde, a má schopnost to změnit. Fyzické utrpení tohoto světa se obrátí v utrpení lásky, když přitáhnu trochu vyššího světla a pocítím ve vztahu k němu svůj stav. Potom začnu trpět skutečností, že nemám lásku k bližnímu, nebo lásku ke stvořiteli. V tom spočívá bod naší svobodné volby.

Je důležité se dostat ke kořenu utrpení a pochopit, že je nám sesláno Shůry záměrně. Pokud pochopíme, že není jiná možnost a začneme křičet ke stvořiteli, znamená to že jsme dosáhli největší hloubky. Nicméně, pokud stále ještě připisujeme své utrpení různým důvodům v tomto světě, nedosáhli jsme úplného dna.

Ponořuji se hlouběji a hlouběji do utrpení ve stupních Alef, Bet, a Gimel (neživý, rostlinný, a zvířecí) a myslím si, že dostávám rány od přírody. Nicméně, když dosáhnu jeho poslední fáze, Behiny Dalet, odhalím, že jeho zdroj je nad přírodou, že je ve Stvořiteli, jakoby Stvořitel ukazoval prstem. Potom na něj křičím.

Je možné urychlit tento proces? Ano je. K tomuto účelu nám byla dána Tóra, abychom raději než cestou utrpení postupovali rychlou a jednoduchou cestou dle naší vlastní vůle. Mohu si kolem sebe zorganizovat skupinu a přitahovat z Vrchu Světlo prostřednictvím studia (např. studiem Zoharu) a rychle dosáhnu stejných výsledků. To se nazývá cesta Tóry. Rozdíl mezi těmito dvěma cestami je v tisíci letech utrpení.

Z třetí části každodenní ranní lekce, 17/05/2010, “Jaká je příprava k příjetí Tóry?”

Kde hledat stvořitele

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem dostal: Proč stále mluvíme o spojení mezi námi a ne o spojení se Stvořitelem?

Má odpověď: Právě teď máme realizaci našeho cíle na dosah ruky a to je důvod, proč věnujeme spojení mezi námi tolik pozornosti. Konečným cílem je přilnutí ke Stvořiteli podle zákona o ekvivalenci formy, což znamená, že se musíme stát „Člověkem“, Adamem („podobným“ Stvořiteli).

Nejdříve je zapotřebí připravit naši duchovní nádobu (Kli), aby byla podobná nádobě Vyššího. Je to jedna nádoba pro všechny; všechny její části by se měly sjednotit jako jeden muž s jedním srdcem. Bude obsahovat všechnu naši nenávist, zášť, ctižádost, hrdost i touhu po moci; musíme se nad to vše povznést a spojit se, abychom se stali Stvořiteli podobnými, čímž k němu přilneme.  

Zdá se nám, že Stvořitel je kdesi vně nás, ale ve skutečnosti je nám zjeven uvnitř naší společné duchovní nádoby, kterou mezi sebou budujeme. Proto, abychom dosáhli správné perspektivy, musíme vše vnímat, jako by to existovalo na jednom místě. Tento prostor vytváříme pro zjevení Stvořitele!

Je to přesně to místo, kde se všichni spojíme nad naším egoismem. Náš egoismus zůstává dole a nad ním vytváříme spojení mezi námi. Pokud je naše spojení pevné, založené na síle Světla nápravy, pak v tomto spojení odhalíme stvořitele (Boreh), což znamená „Přijď a Spatři“ (Bo-Re).

Je to něco jiného, než že si představuji, jako by byl kdesi v oblacích a já dělal cosi tady dole, aby se mi na obloze zjevil. Zjeví se právě ve spojení mezi dušemi, mezi orgány duchovního těla, jako vnitřní světlo, které je naplňuje.

Prozatím si lidé myslí, že když mluvíme jen o vzájemném spojení, je od toho Stvořitel oddělen. Je to proto, že si vnitřně nejsou ochotni připustit, že mezi naší prací – studiem, šířením a vzájemným spojením – a  Stvořitelem existuje spojitost.

Každý člověk vnímá Stvořitele jako cosi nadzemského a je ochoten se s ním spojit, ale nepřejeme si spojit se s jinou osobou.  Nechápou, že je to jedna a ta samá věc. Větší vnitřní spojení mezi lidmi se nazývá „Stvořitel“, vlastnost odevzdání, leč lidská podstata s tím člověku nedovolí souhlasit.

Ze třetí části každodenní kabalistické lekce 18/05/2010, článek “Arvut (Svazek)”