Daily Archives: 9. 3. 2010

Kdy budou naše modlitby vyslyšeny?

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain Animals Jakýkoliv koncept, který ve světě existuje je rozdělen do stupňů HaVaJaH podle čtyř stádií přímého Světla – v jakékoliv kvalitě, vlivu, definici a v jakémkoliv rozdělení. Toto rozdělení může být rozprostřeno na celou realitu: 

 

· Stádia 0-1-2-3-4 “Šoreš-Alef-Bet-Gimel-Dalet“,
· HaVaJaH “ bod písmena Jod-Jod-Kej-Vav-Kej,”
· Sefirot “Keter-Chochma-Bina-Zeir Anpin-Malchut,”
· Smysly“zrak-sluch-čich-chuť-dotyk,”
· Parcufim “Galgalta-AB-SAG-MA-BON,”
· Světy “Adam Kadmon-Acilut-Berija-Jecira-Asija,”
· Světla “Jechida-Chaja-Nešama-Ruach-Nefeš,”
· Čtyři přírodní elementy “oheň-vzduch-voda-země”….

Naše modlitba by měla být zobecněna: modlitba společnosti, pro společnost, modlitba mnoha. Měla by obsahovat všechny úrovně, všechny stupně, celé HaVaJaH. Pokud člověk pouze kvůli něčemu křičí, není to modlitba. Jeho žádost by měla obsahovat jeho porozumění a pocit, minulost, přítomnost a budoucnost. Pokud udělá žádost přesně tímto způsobem, pak bude jeho modlitba skutečně dospělá a zralá a bude odměněna odpovědí.

Baal HaSulamova kniha „Bejt Šaar HaKavanot“ reprezentuje tento precizní, obecný přístup, globální pohled na tvorbu a celou realitu. Místo rozlišování malých, individuálních detailů vysvětluje, jak je sjednotit. „Talmud Eder Sefirot“ je analýza, kde je obecné rozbito do částí a „Bejt Šaar HaKavanot“ je syntéza, kde se části spojují do jednoho celku.

Nikdy nepřestávejte

myth Otázka, kterou jsem dostal: Pokud budu udržovat během studia Zoharu správný záměr, neměl bych cítit nějaké výsledky?

Moje odpověď: Nevíme, zda je náš záměr správný nebo ne. Dost možná jsem ve zvláštní náladě a cítím se nadšený, dobře jsem se vyspal a všechno vnímám velmi jasně. Takže se mi zdá, že je můj záměr velmi ušlechtilý, přímo k duchovnímu cíli. A někdy se téměř nemohu vzbudit, unám a znovu se budím, nebo si náhle vzpomenu na minulé události.

Nevíme, jak to funguje; pokaždé jsou člověku dány zvláštní okolnosti a úsilí, které musí vyvinout. Nejdůležitější věc je jednoduše pokračovat, nehledě na výsledek. Člověk by se v každé situaci jen měl pokoušet představovat si duchovní obraz, který mu Zohar popisuje. Může být velmi těžké toho dosáhnout, ale pokud když je v nejtěžším stavu, stejně dokáže chytit konec lana, uspěje mnohem víc, než když se od začátku cítí inspirovaný.

Samozřejmě bychom neměli přehlížet stavy nadšení, které jsou nám dány. Ale neměli bychom si příliš všímat vnitřních či vnějších podmínek, ve kterých se nacházíme. Jakékoliv podmínky byly člověku dány, jsou to podmínky, v nichž by se měl snažit udělat vše, co je možné.