Daily Archives: 22. 2. 2010

Záleží dokonce i na nejvzdálenější hvězdě

How to Keep Effective Virtual ConnectionsČlověk, který vědomě hledá duchovno je ovlivňován odlišnými zákony vývoje než člověk, který kráčí přirozenou cestou. Je to podobné rozdílu mezi klasickou fyzikou, která se zabývá velkými materiálními objekty, a kvantovou fyzikou, která studuje elementární částice. Rozdíl mezi nimi je jako rozdíl mezi světlem a temnotou. Běžná fyzika mluví o hmotě, zatímco kvantová fyzika mluví o světle, protože kvantová částice je částice světla. Jinými slovy je to odlišná úroveň přírody, i když je stále uvnitř hranic tohoto světa, a velmi se liší od toho, na co jsme zvyklí. 

 Co se týče duchovna, pokud uvnitř člověka nejsou probuzeny jiskry nápravy, je napravován podobným způsobem jako celá příroda – tím, že je začleněn uvnitř těch, kteří mají duchovní jiskru, těch, kteří usilují vstříc duchovnu a pokládají otázku „Co je smyslem mého života?“ Někteří vykonávají duchovní práci, zatímco ostatní jim pomáhají buď tím, že je podporují nebo jim překáží. Tak všichni postupují společně.

Proto musí být kabalistická věda šířena mezi lidmi, neboť odkud nedosáhla dokonce jen jediného člověka, nebude se účastnit nápravy. Je to podobné tomu, jak nemá lidstvo na první pohled žádný vztah k tomu, co se děje v nějaké galaxii, vzdálené od Země milióny světelných let. Ale ve skutečnosti prostě nerozumíme, jak jsme na konci nápravy závislí na každém gramu hmoty, dokonce i na nějaké vzdálené hvězdě, protože ta musí být také naší částí, aby výsledkem byla dokonalost, Malchut Nekonečna.

Tento princip platí tím víc pro každého člověka v tomto světě, dokonce i pro toho, který vede nejjednodušší existenci a o duchovno se nestará. Nehledě na to tento člověk náleží procesu nápravy do té míry, do které je schopen, a proto mu také musíme přinést poznání kabaly. 

Až do završení Sjezdu k Zoharu se loučím se všemi čtenáři blogu. Sjezd můžete sledovat na www.kab.tv/eng

Mezitím Vám všem přeji vše nejlepší, dokud se na tomto blogu opět nesetkáme ve čtvrtek 25. února 2010.