Vzájemná záruka

Otázka, kterou jsem dostal: Jakou radu nám můžeš dát teď, před tak významnou událostí jako je Sjezd k Zoharu, aby byly všechny naše myšlenky a záměry jako jeden tenký paprsek Světla, koncentrovaný na stejnou věc?

Moje odpověď: Měli bychom být vystrašeni k smrti, že jeden člověk ztratí svůj záměr a vyvrtá díru ve společné lodi.

O to by se měl starat každý – potřebujeme společnou záruku.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed