Daily Archives: 21. 2. 2010

Vzájemná záruka

Otázka, kterou jsem dostal: Jakou radu nám můžeš dát teď, před tak významnou událostí jako je Sjezd k Zoharu, aby byly všechny naše myšlenky a záměry jako jeden tenký paprsek Světla, koncentrovaný na stejnou věc?

Moje odpověď: Měli bychom být vystrašeni k smrti, že jeden člověk ztratí svůj záměr a vyvrtá díru ve společné lodi.

O to by se měl starat každý – potřebujeme společnou záruku.

Svět je nemocný nebo zdravý spolu se mnou

sickorhealthyVšechny ostatní duše jsou ve vztahu ke mě v napraveném vztahu. Musím poznat, že jsem jediný nenapravený element v celém univerzu. Avšak pokud jsou oni všichni napraveni a já nejsem, neznamená to pak, že jsem jediný, kdo se musí napravovat ? Ne, neznamená a důvodem je, že je můj nedostatek nápravy uvnitř mě, protože všichni náležíme k jednomu systému.

Pokud jsem v těle nemocný orgán, pak celé tělo trpí, protože nevykonávám svou práci. Představme si, že jsem velmi důležitou částí těla – řekněme ledvinami, kde je mou rolí očišťovat vše, co v těle je, ale já nefunguji. Pak celé tělo nemůže existovat, protože je tato část zahrnuta ve všech ostatních a musí jim sloužit, poskytujíc svou část společné práci. Bez ní by nebyly schopny správně fungovat ani ostatní části.

Proto nezáleží na tom, zda je celý zbytek těla zdravý; stále jej dělám nemocným do té míry, do které jsem nenapraven. Musím si uvědomit, že jsem jediný, kdo je není napravený a to ničí celé tělo. Beze mě by byli všichni úplně zdraví.

Proto je mou prací se s každým spojit a uvidět, jak pokažení kvůli mně jsou. Toto je významem verše „Každý člověk soudí ostatní do rozsahu svých vlastních chyb.“ Pak si budu přát, abych se napravil a pozvedl každého spolu se mnou do výše konečného, napraveného stavu.

ZOHAR – NOVÁ REALITA

Proč se 6000 lidí chystá přijet na kabalistický kongres, který se již brzy uskutečni? Všichni ti lidé se nechystají na koncert nebo fotbalový zápas, za zábavou, ani na dovolenou, příjemně si odpočinout. Co tím chtějí získat, proč ztrácí volný čas, kterého má současný člověk tak málo?

 

Kongres se nazývá „Zohar 2010 – otevíráme novou realitu.“ Ale nečekejte fantastické putování časem nebo přechod do jiného světa s fialovým nebem a zelenými mužíčky. V té realitě, kterou si pro sebe otevřeme na kongresu, zůstane nebe modrým, slunce žlutým, a voda průzračnou.

 

Co se změní je naše chování k jiným lidem.  A to bude stačit, aby se začala měnit realita. Dnes se náš život podobá rozbitému zrcadlu, v každém střepu je viděn jiný obraz. V jednom kousku rodina, v druhém práce, ve třetím vnitřní svět. Zvlášť je mé já a zvlášť jsou všichni ostatní. I já sám jsem s lidmi jiný, než v soukromí. Ta realita, kterou máme v plánu otevřít, je úplně jiná.Tam jsou všechny části propojené v jediný celek – v jediný mechanismus.

 

Příroda s člověkem, všichni lidé mezi sebou a vnitřní svět osobnosti s vnější realitou – všechno se nachází ve vzájemné harmonii. Kontakt mezi námi existuje i teď, ale jen málokdo ho vidí. Všichni táhnou provaz jen na svou stranu, a každý přemýšlí jen o vlastním prospěchu. Celý mechanismus je z toho nemocný, a tím se plus mění v mínus. Abychom mohli spatřit vzájemnou propojenost, je nutné své chování k jiným lidem naladit určitým způsobem. Protože přese všechny rozdíly jsme všichni částmi jednoho celku. Je třeba jen sloučit kousky dohromady, tím se odtrhneme od omezeného vnímání vlastní osobnosti a spatříme úplnou, sjednocenou realitu.

 

Prostředkem k tomu nám bude kniha Zohar, která byla napsána skupinou lidí, nacházejících se na vysoké úrovni vnímání duchovna.Ve své práci nám předali nejen poučné povídky a zakódované informace, důležité je to, co dělá tuto knihu tak výjimečnou – nachází se v ní způsob, jak změnit lidské vnímání. Kniha Zohar je napsána zvláštním způsobem. Tak se z ní při správném pochopení stává určitým způsobem adaptér, který spojuje realitu prostého člověka, omezeného úzkými limity vlastní osobnosti, s jedinou a úplnou realitou, kterou v době své práce cítili autoři této knihy. Kniha Zohar pomůže každému člověku ucítit ostatní lidi jako sebe.

 

Výsledkem se kaleidoskopické vnímání každého samotného člověka rozšiřuje a on vidí pravdivý stav světa. To je důvodem, proč se lidé ze všech koutů světa chystají na kabalistický kongres, který se koná 22. – 24. února. Nenechte si to ujít!

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE