Daily Archives: 18. 2. 2010

Spojení s kabalou je člověkovo vlastní rozhodnutí

decisionOtázka, kterou jsem dostal: Tisíce lidé se sejdou na nadcházejícím Sjezdu k Zoharu. Jak je můžeme přijmout, abychom s nimi udrželi spojení po Sjezdu?

Moje odpověď: Nejsme kult. Netaháme lidi do náboženství a nehoníme se za jejich dušemi. Naše dveře jsou vždy otevřeny, ať už jde člověk dovnitř či ven. Kdokoliv přichází, nám nic nedluží. Pokud chce, je vítán, aby si sedl a studoval společně s námi. Pokud nechce, nemusí ani říct nashledanou. Pokud vyjde ze dveří, nikdo se ho nebude ptát, zda odešel na minutu nebo na dobro.  Proto se k sobě nesnažíme nikoho připojit během Sjezdu k Zoharu ani poté.

Chceme pokračovat s naším vysíláním v televizi a na Internetu a pokračovat v pořádání sjezdů a shromáždění jako je toto, ale nikoho k nám nelákáme. Nikdo nám nic nedluží. Člověk může přijít, účastnit se a odejít. On se rozhodne, do jaké míry chce být spojen s kabalistickou vědou. Není to dokonce ani o nás; je to o tom, že se všichni lidé musí spojit dohromady. Nejprve se musí sjednotit jako bratři všichni z Izraele, a pak celý svět. Toto je naší nadějí.

Tři dny přípravy

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Před přijetím Tóry prováděli lidé Izraele po tři dny speciální přípravu. Jak se můžeme nejlépe připravit během tří dnů, předcházejících sjezdu k Zoharu?   

Moje odpověď: Tyto tři dny se nazývají „dny omezení“; je to když se úplně odpoutáš od všeho, co jsi měl předtím.

Z kabalistické vědy víme, že clona, která se pozvedá s Rešimot, když Světlo opouští Parcuf, vystupujíce z Tabur do Peh, musí projít třemi stádii. Poté, co dosáhne třetího stádia, ztrácí veškeré spojení s prvním stádiem.

Stejným způsobem se člověk, který je v prvním stádiu, pozvedá do dalšího stupně, kde je vyzařování Odraženého Světla, které sestupuje k předchozímu stupni – prvnímu stádiu. Když se člověk pozvedne o jeden stupeň výše, také tato Světla vyzařuje do dvou předchozích úrovní. 

Poté, co projde těmito třemi stádii neboli třemi dny (omezeními), dosahuje člověk stavu, kde nemá spojení s „přestupky“ minulosti. Proto se musíme odpoutat od všeho, co jsme měli či znali předtím, a připravit se na nápravu našich tužeb. Takto v sobě budeme schopni odhalit Vrchní Sílu.