Daily Archives: 8. 2. 2010

Přípravná doba závisí na kořeni duše člověka

Awaiting Correction With Less Bloodshed Otázka, kterou jsem dostal: Závisí délka přípravné periody na kořeni duše? Může Zohar urychlit toto období, které, jak je řečeno, obvykle zabere „tři až pět let?“

Moje odpověď: Pokud použiješ svou svobodu vůle a pracovat na dosažení cíle, pak Zohar pomáhá zkrátit přípravný čas, šetříce ti několik zdlouhavých inkarnací. Toto je význam verše „Usiloval jsem a našel jsem.“ Pokud vyvineš úsilí, budeš odměněn.

Jak moc úsilí by jsi měl vyvíjet? Tolik, kolik je nezbytné podle tvého kořenu duše. Nikdo dopředu neví, jak moc by se měl snažit. Je psáno, „Spása od Stvořitele přichází ve zlomku vteřiny.“ Přichází náhle, jako exodus z Egypta. 

Význam „bytí spolu“

drugsOtázka, kterou jsem dostal: Jak bychom se během dne měli připravit na čtení Zoharu, obzvlášť nyní, když se blíží kongres?

Moje odpověď: Měli bychom společně usilovat o Světlo, které napravuje. To je velmi jednoduché motto, kde „být spolu“ znamená sjednocování. Ale pro co se sjednocujeme? Je to proto, aby byl každý z nás ovlivňován Světlem, které napravuje, jenž napraví naši zlou přirozenost, jmenovitě nedostatek touhy se sjednotit.

Vše může být nalezeno uvnitř jedné představy. Je zde Malchut, shromáždění duší, a my se uvnitř ní musíme sjednotit skrze společnou žádost k Jesodu, žádajíce jej, aby nám dal Světlo Nápravy a Světlo Naplnění. To je všechno. To by mělo být naším záměrem na nadcházejícím kongresu.

Pokud o tom budeme přemýšlet a pochopíme, že celá naše budoucnost závisí na této jednotě, protože nás dělá podobnými síle odevzdání, pak nepotřebujeme nic jiného. Měli bychom si znovu přečíst příběh o přijetí Tóry na úpatí hory Sinaj, protože jsme v úplně stejné situaci. Je psáno, že by se měl každý člověk vidět, jako by stál pod horou Sinaj a přijímal Tóru.

Tóra je dávána každý den. Ale přijmout ji budeme schopni, pokud se všichni sjednotíme jako jeden muž s jedním srdcem, stojíce proti Stvořiteli, který je také Jeden. Pak s Ním ustanovíme kontakt a přijmeme Obklopující Světlo.

Musíme se připravit na tento stav, kde naše duše odmítnou své individuální ego a spojí se dohromady, aby přitáhly Světlo Nápravy. Světlo pak způsobí, aby naše jednota nastala a uvnitř ní odhalíme Stvořitele.