Monthly Archives: Únor 2010

Všichni blázni a mudrci jsou uvnitř nás

everythinginsideZohar, Kapitola“BeHaalotcha (Když You Mount the Candles),” Bod 62: Taková je Tóra. Má tělo, což jsou Micvot Tóry, které jsou zvány „těla Tóry.“ Toto tělo se obléká do oděvů, což jsou pozemské příběhy a blázni světa zvažují pouze tento oděv, kterým je příběh Tóry. Neznají víc a nezvažují víc než to, co existuje pod tímto oděvem. Ti, kteří znají víc, nezvažují oděv ale tělo, které je pod tím oděvem. Ale mudrci, služebníci Velekrále, ti, kteří stáli na hoře Sinaj, zvažují v Tóře pouze duši, což je esence toho všeho, skutečný zákon. V budoucnosti pohlédnou na duši uvnitř duše Tóry.

Tato pasáž nám říká o procesech, které se v člověku odehrávají. My jsme „blázni“ nebo „mudrci,“ v závislosti na stavu, ve kterém jsme. Odhalí se v nás velká Aviut (hrubost touhy) a my padáme dolu. Pokud jsme schopni se vypořádat s touto nově odhalenou Aviut tím, že nad ní postavíme zástěnu, staneme vnímavějšími, napravenějšími a můžeme jít hlouběji.

Stejné platí pro náš materiální svět: někteří lidé jsou pošetilí a jiní jsou moudří. Co znamená „pošetilí lidé“? Jejich touha přijímat je velmi malá. Protože nejsou dostatečně vyvinutí, nepronikají do „těla“ (Guf) Tóry. „Oděv“ (světské příběhy) jim stačí. Jejich touha nepožaduje, nezavazuje ani je nenutí, aby odhalili vnitřní esenci toho, co je v Tóře psáno.

Když touha přijímat potěšení vyroste a projeví se v každém člověku jako část globální touhy (tj. odhalí se celý systém spojení mezi námi), začneme dávat otázky o smyslu našeho života a naší úloze. V tomto bodě si uvědomujeme, že všichni závisíme jeden na druhém, a proto se musíme sjednotit. Vše závisí na hloubce naší touhy přijímat potěšení (na našem egu), které je uvnitř nás postupně odhalováno. Pomáhá nám přejít z oděvu k hlubšímu obsahu Tóry.

Proto se každý člověk musí nutit, aby se spojoval s ostatními nakolik je to jen možné. Pak s pomocí skupiny obdrží mnohem větší sílu Světla, které Napravuje. V souladu s tím bude odhalena hrubší touha přijímat potěšení a člověk se do ní bude schopen ponořit hlouběji a tak odhalí vnitřní esenci, která se schovává za oděvem.

Blázni a mudrci jsou uvnitř každého z nás. Proto se musíme ujistit, že se budeme schopni vypořádat s nejhlubšími vrstvami touhy přijímat potěšení. Odhalení Tóry se děje uvnitř napravené touhy těšit se ve vztahu k její síle a hrubosti. Pak je Aviut (hrubost) touhy přeměněna v Zakut (čistotu, jemnost).

Naše těla nemají s duchovními silami spojení

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Dělám teď internetovou lekci kabaly se skupinou osmi lidí. Jeden pár studoval kabalistické knihy samostatně. Mluví o Sefirot jako o světlech, která musí být probuzena v částech našeho těla, a matou mě, protože já jsem s tebou studoval, že Sefirot jsou úrovně dosažení.  

Můžeš mi vysvětlit, co Sefirot opravdu jsou, abych to mohl ve skupině objasnit? Chci tomu páru říct, že nemohou přicházet a mást studenty s kabalistickými náhledy, které nejsou věrohodné. Také zmínili knihu, pojmenovanou Bahir, která, jak říkají, je v kabale velmi důležitá, ale já jsem o ní tady v Bnej Baruchu neslyšel. Chci jim dát na vědomí, že studujeme jen důvěryhodné kabalistické spisy a ne každou knihu, která se někde venku nachází.

Má odpověď: Neposlouchej ty, kteří říkají, že naše tělo je nádobou pro duchovní síly. Toto je základem všech chyb. Co se týče knihy Bahir, nikdo jí nerozumí a kvůli tomu právě tuto knihu mnozí čtou. Radši se těchto lidí vyvaruj. 

Proč s námi Stvořitel zachází tak špatně?

poorlyDvě otázky, které jsem dostal o přístupu kabalistů ke světu:

Otázka: Naše kabalistická studijní skupina v Seattlu byla požádána, aby udělala prezentaci pro klub, který se setkává, aby se učil o odlišných duchovních tradicích. Řeč šla velmi dobře a poté, co to skončilo, se jeden student zeptal: „Co kabalisté říkají, že bychom měli dělat s touhami, které v nás povstávají?“  Jak byste zodpověděl takovou otázku?

Má odpověď: Naplňujeme je s pochopením Stvořitele.

Otázka: Pokud kabalisté vždy věděli všechno, pak jsou podle mého názoru zodpovědní za to, aby celému lidstvu a dokonce i jednotlivcům vysvětlili, proč s nimi Stvořitel zdánlivě zachází tak špatně.

Má odpověď: Jsi to ty, ne kabalisté, kdo tímto způsobem vnímá Stvořitelův přístup. Zbytek pochopíš, až se tvé dojmy ze světa začnou měnit.

Záleží dokonce i na nejvzdálenější hvězdě

How to Keep Effective Virtual ConnectionsČlověk, který vědomě hledá duchovno je ovlivňován odlišnými zákony vývoje než člověk, který kráčí přirozenou cestou. Je to podobné rozdílu mezi klasickou fyzikou, která se zabývá velkými materiálními objekty, a kvantovou fyzikou, která studuje elementární částice. Rozdíl mezi nimi je jako rozdíl mezi světlem a temnotou. Běžná fyzika mluví o hmotě, zatímco kvantová fyzika mluví o světle, protože kvantová částice je částice světla. Jinými slovy je to odlišná úroveň přírody, i když je stále uvnitř hranic tohoto světa, a velmi se liší od toho, na co jsme zvyklí. 

 Co se týče duchovna, pokud uvnitř člověka nejsou probuzeny jiskry nápravy, je napravován podobným způsobem jako celá příroda – tím, že je začleněn uvnitř těch, kteří mají duchovní jiskru, těch, kteří usilují vstříc duchovnu a pokládají otázku „Co je smyslem mého života?“ Někteří vykonávají duchovní práci, zatímco ostatní jim pomáhají buď tím, že je podporují nebo jim překáží. Tak všichni postupují společně.

Proto musí být kabalistická věda šířena mezi lidmi, neboť odkud nedosáhla dokonce jen jediného člověka, nebude se účastnit nápravy. Je to podobné tomu, jak nemá lidstvo na první pohled žádný vztah k tomu, co se děje v nějaké galaxii, vzdálené od Země milióny světelných let. Ale ve skutečnosti prostě nerozumíme, jak jsme na konci nápravy závislí na každém gramu hmoty, dokonce i na nějaké vzdálené hvězdě, protože ta musí být také naší částí, aby výsledkem byla dokonalost, Malchut Nekonečna.

Tento princip platí tím víc pro každého člověka v tomto světě, dokonce i pro toho, který vede nejjednodušší existenci a o duchovno se nestará. Nehledě na to tento člověk náleží procesu nápravy do té míry, do které je schopen, a proto mu také musíme přinést poznání kabaly. 

Až do završení Sjezdu k Zoharu se loučím se všemi čtenáři blogu. Sjezd můžete sledovat na www.kab.tv/eng

Mezitím Vám všem přeji vše nejlepší, dokud se na tomto blogu opět nesetkáme ve čtvrtek 25. února 2010.

Vzájemná záruka

Otázka, kterou jsem dostal: Jakou radu nám můžeš dát teď, před tak významnou událostí jako je Sjezd k Zoharu, aby byly všechny naše myšlenky a záměry jako jeden tenký paprsek Světla, koncentrovaný na stejnou věc?

Moje odpověď: Měli bychom být vystrašeni k smrti, že jeden člověk ztratí svůj záměr a vyvrtá díru ve společné lodi.

O to by se měl starat každý – potřebujeme společnou záruku.

Svět je nemocný nebo zdravý spolu se mnou

sickorhealthyVšechny ostatní duše jsou ve vztahu ke mě v napraveném vztahu. Musím poznat, že jsem jediný nenapravený element v celém univerzu. Avšak pokud jsou oni všichni napraveni a já nejsem, neznamená to pak, že jsem jediný, kdo se musí napravovat ? Ne, neznamená a důvodem je, že je můj nedostatek nápravy uvnitř mě, protože všichni náležíme k jednomu systému.

Pokud jsem v těle nemocný orgán, pak celé tělo trpí, protože nevykonávám svou práci. Představme si, že jsem velmi důležitou částí těla – řekněme ledvinami, kde je mou rolí očišťovat vše, co v těle je, ale já nefunguji. Pak celé tělo nemůže existovat, protože je tato část zahrnuta ve všech ostatních a musí jim sloužit, poskytujíc svou část společné práci. Bez ní by nebyly schopny správně fungovat ani ostatní části.

Proto nezáleží na tom, zda je celý zbytek těla zdravý; stále jej dělám nemocným do té míry, do které jsem nenapraven. Musím si uvědomit, že jsem jediný, kdo je není napravený a to ničí celé tělo. Beze mě by byli všichni úplně zdraví.

Proto je mou prací se s každým spojit a uvidět, jak pokažení kvůli mně jsou. Toto je významem verše „Každý člověk soudí ostatní do rozsahu svých vlastních chyb.“ Pak si budu přát, abych se napravil a pozvedl každého spolu se mnou do výše konečného, napraveného stavu.

ZOHAR – NOVÁ REALITA

Proč se 6000 lidí chystá přijet na kabalistický kongres, který se již brzy uskutečni? Všichni ti lidé se nechystají na koncert nebo fotbalový zápas, za zábavou, ani na dovolenou, příjemně si odpočinout. Co tím chtějí získat, proč ztrácí volný čas, kterého má současný člověk tak málo?

 

Kongres se nazývá „Zohar 2010 – otevíráme novou realitu.“ Ale nečekejte fantastické putování časem nebo přechod do jiného světa s fialovým nebem a zelenými mužíčky. V té realitě, kterou si pro sebe otevřeme na kongresu, zůstane nebe modrým, slunce žlutým, a voda průzračnou.

 

Co se změní je naše chování k jiným lidem.  A to bude stačit, aby se začala měnit realita. Dnes se náš život podobá rozbitému zrcadlu, v každém střepu je viděn jiný obraz. V jednom kousku rodina, v druhém práce, ve třetím vnitřní svět. Zvlášť je mé já a zvlášť jsou všichni ostatní. I já sám jsem s lidmi jiný, než v soukromí. Ta realita, kterou máme v plánu otevřít, je úplně jiná.Tam jsou všechny části propojené v jediný celek – v jediný mechanismus.

 

Příroda s člověkem, všichni lidé mezi sebou a vnitřní svět osobnosti s vnější realitou – všechno se nachází ve vzájemné harmonii. Kontakt mezi námi existuje i teď, ale jen málokdo ho vidí. Všichni táhnou provaz jen na svou stranu, a každý přemýšlí jen o vlastním prospěchu. Celý mechanismus je z toho nemocný, a tím se plus mění v mínus. Abychom mohli spatřit vzájemnou propojenost, je nutné své chování k jiným lidem naladit určitým způsobem. Protože přese všechny rozdíly jsme všichni částmi jednoho celku. Je třeba jen sloučit kousky dohromady, tím se odtrhneme od omezeného vnímání vlastní osobnosti a spatříme úplnou, sjednocenou realitu.

 

Prostředkem k tomu nám bude kniha Zohar, která byla napsána skupinou lidí, nacházejících se na vysoké úrovni vnímání duchovna.Ve své práci nám předali nejen poučné povídky a zakódované informace, důležité je to, co dělá tuto knihu tak výjimečnou – nachází se v ní způsob, jak změnit lidské vnímání. Kniha Zohar je napsána zvláštním způsobem. Tak se z ní při správném pochopení stává určitým způsobem adaptér, který spojuje realitu prostého člověka, omezeného úzkými limity vlastní osobnosti, s jedinou a úplnou realitou, kterou v době své práce cítili autoři této knihy. Kniha Zohar pomůže každému člověku ucítit ostatní lidi jako sebe.

 

Výsledkem se kaleidoskopické vnímání každého samotného člověka rozšiřuje a on vidí pravdivý stav světa. To je důvodem, proč se lidé ze všech koutů světa chystají na kabalistický kongres, který se koná 22. – 24. února. Nenechte si to ujít!

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Proč se cítíme tak špatně?

каббалист Михаэль Лайтман

Často se zastihneme, že se ptáme: „Proč se cítím tak špatně? Nikomu jsem neublížil, tak co dělám špatně?“ Ptáme se jako malé děti, co jsme udělali špatně, a proč se cítíme tak zle. Kromě toho se zdá, že je nám stále hůř bez jakéhokoliv zřejmého důvodu. Považujeme se za slušné občany, kteří nespáchali žádný zločin. Takže co se děje? Proč k nám přichází zlo?

Všechno přichází Shora. V našem světě není nic, co by nebylo naplnánováno Shora podle výpočtů obecného systému. Zohar vysvěluje, že jsou v nás nová pokřivení odhalována v každém okamžiku. Pokud si jich budeme hledět skrze naše zahrnutí v obecném sysému, což je skupina a studia (aspoň dvě hodiny za den), pak nám bude dána síla a vnímavost je napravit.

Bylo by pro nás nemožné rozlišit tyto stavy, aniž bychom je nejrve začali rozpoznávat. Navíc pokud nepoznáme stejná pokřivení (Rešimot – informační geny), stejně jako možnosti se napravit a duchovně postupovat, pak jsou v nás přeměněny ve zlo. Toto je důvodem pro všechny nemoci, problémy a krize v našem životě.

Z jedné generace na druhou se nenapravené zlo postupně nashromažďuje a v naší generaci dosáhlo dostatečné míry. Vše toto se děje, protože nestavíme touhu, která je nádobou (Kli) pro Světla (Ruchot), aby se v nás oděla. Jinak bychom byli schopni odhalit smysl našeho života a změnit náš osud.

Bez Kli Světla, která by se měla odít dovnitř, zůstávají ve formě „ducha“ (Ruach) bez těla, což znamená, že jednají k naší škodě. Tak zůstáváme pozadu v tom, abychom vnímali tato Světla uvnitř napravených přání.

Spojení s kabalou je člověkovo vlastní rozhodnutí

decisionOtázka, kterou jsem dostal: Tisíce lidé se sejdou na nadcházejícím Sjezdu k Zoharu. Jak je můžeme přijmout, abychom s nimi udrželi spojení po Sjezdu?

Moje odpověď: Nejsme kult. Netaháme lidi do náboženství a nehoníme se za jejich dušemi. Naše dveře jsou vždy otevřeny, ať už jde člověk dovnitř či ven. Kdokoliv přichází, nám nic nedluží. Pokud chce, je vítán, aby si sedl a studoval společně s námi. Pokud nechce, nemusí ani říct nashledanou. Pokud vyjde ze dveří, nikdo se ho nebude ptát, zda odešel na minutu nebo na dobro.  Proto se k sobě nesnažíme nikoho připojit během Sjezdu k Zoharu ani poté.

Chceme pokračovat s naším vysíláním v televizi a na Internetu a pokračovat v pořádání sjezdů a shromáždění jako je toto, ale nikoho k nám nelákáme. Nikdo nám nic nedluží. Člověk může přijít, účastnit se a odejít. On se rozhodne, do jaké míry chce být spojen s kabalistickou vědou. Není to dokonce ani o nás; je to o tom, že se všichni lidé musí spojit dohromady. Nejprve se musí sjednotit jako bratři všichni z Izraele, a pak celý svět. Toto je naší nadějí.

Tři dny přípravy

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Před přijetím Tóry prováděli lidé Izraele po tři dny speciální přípravu. Jak se můžeme nejlépe připravit během tří dnů, předcházejících sjezdu k Zoharu?   

Moje odpověď: Tyto tři dny se nazývají „dny omezení“; je to když se úplně odpoutáš od všeho, co jsi měl předtím.

Z kabalistické vědy víme, že clona, která se pozvedá s Rešimot, když Světlo opouští Parcuf, vystupujíce z Tabur do Peh, musí projít třemi stádii. Poté, co dosáhne třetího stádia, ztrácí veškeré spojení s prvním stádiem.

Stejným způsobem se člověk, který je v prvním stádiu, pozvedá do dalšího stupně, kde je vyzařování Odraženého Světla, které sestupuje k předchozímu stupni – prvnímu stádiu. Když se člověk pozvedne o jeden stupeň výše, také tato Světla vyzařuje do dvou předchozích úrovní. 

Poté, co projde těmito třemi stádii neboli třemi dny (omezeními), dosahuje člověk stavu, kde nemá spojení s „přestupky“ minulosti. Proto se musíme odpoutat od všeho, co jsme měli či znali předtím, a připravit se na nápravu našich tužeb. Takto v sobě budeme schopni odhalit Vrchní Sílu.