Daily Archives: 26. 1. 2010

Odhalte uvnitř své duše vesmír

All the Prophets Wrote About Us Otázka, kterou jsem dostal: Zatímco čteme jména a tituly v Knize Zohar, měli bychom nacházet jejich duchovní definice, kterými každý z nás v tomto okamžiku prochází nebo je to obecný standart, který potřebujeme najít mezi sebou?

Moje odpověď: Zohar mluví o naší niternosti. Říká nám, co se děje uvnitř nás a každý z nás uvnitř obsahuje vše.

Zohar popisuje strukturu duše, stejně jako jak ji rozlišit a odhalit vše, co se v ní odehrává. Uvnitř duše existuje celý Svět Nekonečna, Stvořitel a celá realita. Musíme to vše odhalit tam, uvnitř naší duše.

Baal HaSulam píše, že Kniha Zohar zahrnuje všech 125 stupňů a její vyprávění nás vede celou cestu až ke konci nápravy. Není důležité, kde se na duchovním žebříku nacházíte; tato kniha je vždy dobrá pro každého člověka během celé cesty.