Kniha Zohar se otevře všem

Otázka: Jaká má být vnitřní práce člověka, který sleduje lekce Zohar na internetu nebo v televizi?

Nyní mnoho lidí se zachvěním čeká na tyto lekce, poprvé v životě se probudí  ve 3 ráno, aby si je poslechli v přímém  přenosu.

Odpověď: Zohar – to je možnost pro nás všechny odhalit skutečnou realitu.
Skutečná realita se odhaluje uvnitř člověka, který může tuto realitu správně seřadit a  odhalit své místo tak, aby pocítil v sobě kromě tohoto světa – duchovní svět.

Přitom nevznikají žádné rozpory, iluze nebo pochybnosti v pravdivosti jeho duchovních zážitků – všechno se odhalí uvnitř jeho přání.
Jenom nápravou naších přání otevíráme v sobě možnost vidět skutečnou realitu a pocítit v ní duchovní svět.

Dokonce ti lidé, kteří „nejsou připraveni ke vnímání knihy Zohar“, kteří nestudovali vážně základy Kabaly, se k nám můžou připojit  a budou poctěni odhalením stejně, jako děti v našem světě, které se nacházejí ve společnosti dospělých, kteří jím zajišťují všechno.

Není důležité, že dítě, které je narozené ve 21-ním století, nemá vlastnosti předchozích pokolení, které mu připravili všechno, co ho nyní obklopuje. Dostává všechno, podle té úrovně, na které se nachází dnešní svět.

Naši povinností je vzít všechno od předchozího pokolení, připravit a věnovat to dětem, představitelům následujícího pokolení.

Proto ty „děti v Kabale“, které se připojí k nám, – jako naši noví přátele, – budou poctěné tím samým odhalením knihy Zohar, které očekáváme.

A nebudou v tomto žádné rozdíly mezi námi – za podmínky, že se budou snažit pochopit, do jaké míry jsou schopni se k nám připojit.

Je velmi důležité jestli je v nich zachvění, očekávání a úcta před touto velikou knihou, kvůli tomu, aby s ní získali spojení.

Z lekce z knihy Zohar, 07.12.2009

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: