Daily Archives: 9. 9. 2009

Pochyby jsou vytvářeny novými stupni, které jsou ve vás odhalovány

Dvě otázky, které jsem dostal, o pohybách, které přijdou během cesty:

Otázka: Mnoho lidí popisuje moment, kdy se poprvé setkali s kabalou jako pocit: “To je ono! Konečně jsem našel to, k čemu jsem byl předurčen!” Během mého prvního setkání s Kabalou jsem take cítil, že jsem našel nejsprávnější řešení. Co mě ruší je, že mám ještě nustálé pochybnosti o této cestě, a že musím neustále tyto pochybnosti odsunovat stranou za pomoci studia. Proč nemám pocit jistoty?

Moje odpověď: Jiní lidé mají také stejné pochyby o autentičnosti této cesty, protože každý člověk si musí najít a ověřit autentičnost tohoto učení sám. Právě následkem pochyb, abychom se z nich dostali, se člověk vyvíjí a postupuje.

Naší cestou je sami studovat, co Stvořitel stvořil. Proto když se člověk na sebe začne dívat z pohledu cizince (člověka stojícího mimo – outsider) a zachází se sebou “z daleka” či “zvenčí,” pomáhá mu to studovat Stvořitele. Pochyby vás budou procházet celou cestou do vaší plné nápravy, protože jsou neustále generovány novými stupni, které jsou odhalovány a ještě nejsou napraveny.

Otázka: Když studuji vědu Kabaly, ale nepřijímám vše, co čtu a slyším, pohybuji se správným směrem?  Některé věci mě zasáhnou přímo do srdce a přijmu je celou svou duší, ale jsou zde také okamžiky analýz a pochyb.

Moje odpověď: Autentické stadium je vždy postaveno na ověřování. Avšak měl byste zkoumat také sebe: možná je to váš egoismus zkoušející, jak je pro něj něco výhodné? Vyšetřující se musí povznést nad sebe a své egoistické zájmy a být schopen přijímat věci objektivně. To by mělo být výsledkem vašeho zkoumání. Pouze “zvíře” nemá žádné pochyby, protože funguje díky primitivnímu egoismu.

Soustřeďte se na záměry místo tužeb

Otázka, kterou jsem dostal: Jelikož egoismus musí projít všemi fázemi vývoje, můžeme přesně říct, jakou fází člověk prochází skrze to, o co v tomto životě usiluje? Pokud je, řekněme, člověk přitahován k vědění, znamená to, že už prošel všemi předchozími fázemi? A měli bychom se nutit vyvíjet, hledat cesty, jak stimulovat naše touhy?

Moje odpověď: Neměli bychom si našich tužeb všímat. Vyvstávají v nás bez toho, abychom to kontrolovali, podle zákonů vývoje duše. Měli bychom se místo toho soustředit na nápravu našeho záměru: jak se stavíme k touhám, které se v nás vynořují, jestli je chceme realizovat “pro naše dobro” nebo “pro dobro ostatních” (tím, že se připojíme ke skupině a budeme studovat autentické texty).

Jaké touhy se ve vás vynořují a jak se mění je něco, co na vás nezáleží. Záleží na spoustě příčin – vnitřních ve vás a vnějších, které jsou určovány obecným stavem všech duší – systémem, ve kterém se nacházíte.

Rozdíl mezi duchovní nápravou a rituálním předpisy

Dvě otázky, které jsem dostal, o náboženských předpisech (observance – dodržování, obřady):

Otázka: Nebyli velcí Kabalisté jako Rav Ašlag, Moše Cordovero a jiní nábožensky založení (religious)? A proč nosíte kipu (jarmulku)!?

Moje odpověď: Musíte rozlišovat mezi náboženstvím a národní tradicí či kulturou. Když Baal HaSulam používá slovo “náboženství,” myslí jen Kabalu, která je pro každého. Na druhé straně, když mluví o tom, co obyčejně v našem světě nazýváme “náboženství,” říká “tradice” nebo “etika (Musar).” Podívejte se na článek “Esence náboženství a jejich účel.”

Proto Baal HaSulam píše, že dokonce i po úplné nápravě světa, až bude vše odhaleno všem a nebude zde místo pro víru (protože „Každý  Mě pozná, od nejmenších po největší“), tradice stále zůstane jako lidská kultura. Proto já, jež už žiji v budoucnosti, stále respektuji tradici mého národa, jako třeba jeho svátky a další zvyky. Proto také nosím kipu a dodržuji rituály.

Po obecné nápravě  všech duší v jejich pozemských, tělesných formách se duše sjednotí  do jedné pravé duše Adamovy na stupni Světa Nekonečna. Ve stejnou chvíli bude část duše, která jim dává pocit tohoto světa také napravena a proto se vnímání hmoty rovněž ztratí. Budeme pokračovat v existenci jen ve formě jediné duše „Adama.“

Otázka: Proč jsou zde duchovní činy, které musíme dodržovat na pozemském stupni (jako je Maaser, studium, šíření a skupina), stejně jako činy, které fyzicky dodržovat nemusíme (jako třeba nasazování Tefilin)?

Moje odpověď: Protože činy jako je Maaser, stadium, rozšiřování a skupina jsou skutečné, zatímco ostatní jsou prozatím na vašem stupni iracionální, protože ještě nemáte clonu (screen) , abyste je mohli dodržovat. Co se týče činů, které mají následky v našem světě a ve Vyšším Světě, každý čin je uskutečněn na svém stupni a výše. Tradice by měly být dodržovány těmi, kterým od narození náleží. To je kultura člověka. Ti z národů světa (ti, kteří nejsou židy), kteří chtějí duchovně postupovat nemusí dodržovat hmotné tradice určené židům.

Když postupně  získáte clonu a začnete s ní pracovat, nazývá se to dodržování 613 nařízení (náprava vašich záměrů z „pro sebe“ na „pro Stvořitele“ přes 613 tužeb duše) skrz 613 náprav (Tariag Eitin) a 613 naplnění (Tariag Pkudin). Začnete je dodržovat sám, jelikož je psáno: „Lidská duše ho učí.“

Byli jsme stvořeni jako části celku

Otázky, které jsem dostal, o egoismu a jeho nápravě:

Otázka: Skoro každý den čteme zprávy z různých zemích o rodičích, zabíjejících své děti, dětích zabíjejících rodiče, manželkách zabíjejících své manžely a manželích – své ženy, vnoučata – prarodiče a tak dale. Co to je? Je to jeden z projevů globální krize?

Moje odpověď: Je to projevem poslední faze egoismu v svém počátečním stupni. Proroci napsali, že přijde čas, kdy “soucitné ženy budou vařit a pojídat své vlastní děti” (Eikha 4:10). To je to, co se stane, pokud nebude následovat varování proroků a neprojdeme těmito časy jinou cestou, ve Světle Kabaly, která napravuje egoismus.

Otázka: Tak či tak, Stvořitel nás nutí vyvíjet se skrz utrpení. Takže se člověk nevyvíjí vlastní vůlí, ale z nutnosti. Ale není Stvořitelovým plánem stvořit někoho, kdo je Mu roven, partnera? Co je tohle za rovnost?

Moje odpověď: Celá fáze svobodné vůle a nezávislého vývoje je stále před vámi. Nicméně k ní můžete být přivedeni pouze utrpením. Jinak vás egoismus bude tlačit ke všemu, jen ne k duchovnímu vývoji. Během všech předešlých časů jsme se vyvíjeli pouze rozvíjením vlastního egoismu, ale teď nám byla dána možnost vyvíjet se vlivem Světla. Takže teď mate volnost – volnost jak se vyvíjet.

Otázka: “Chci k Tobě být dobrý, aby Tys byl dobrý ke mně” – to je citace z vaší knihy v ruštině, Být vyvoleným národem, str. 324. Není to egoistický záměr? Nebo je to napravený egoismus?

Moje odpověď: Je to napravený egoismus. Ale není vždy možné chápat záměr, protože slova mohou pouze vyjádřit lidské touhy. Jinými slovy: “Žádám Tě, abys mě napravil a udělám pro to vše.” A “dobro” znamená kvalitu lásky a dávání.

Otázka: Dnes se každý z nás egoisticky cítí jako jednotlivec. Co bude každý z nás cítit po nápravě? Bude v sobě každý z nás cítit Společné Kli? (obecné – Common Kli)

Odpověď: Rozhodně, protože tak jsme byli stvořeni: jako části celku. Místo, abychom vnímali sebe, musíme vnímat celý organismus. Vnímání uvnitř sebe je náš svět, zatímco vnímání vně sebe samého je Vyšší Svět.