Daily Archives: 1. 9. 2009

Mistrovský plán

Otázka: Jaké je poslání lidstva ve vesmíru?

Moje odpověď: Moudrost kabaly, jinými slovy moudrost přijetí, se poprvé objevila zhruba před pěti tisíci lety, tedy v době, kdy lidé začali pátrat po smyslu své existence. Ti, kdož věděli, byli nazýváni kabalisté: znali smysl života a poslání lidstva ve vesmíru.
Touhy většiny lidí byly příliš nízké, než aby usilovali o tyto vědomosti, a když kabalisté zjistili, že lidstvo jejich moudrost nepotřebuje, skryli ji a tajně připravovali na dobu, kdy na ni budou všichni připraveni; lidstvo mezitím podporovalo rozvoj jiných směrů, například náboženství a vědy.
V současnosti je stále větší množství lidí přesvědčeno, že náboženství a věda neposkytují odpovědi na nejzávažnější dotazy. Začínají se ohlížet jinam a to je ta chvíle, na níž kabala čekala a proč se znovu objevila – aby poskytla odpověď na smysl života.
Kabala uvádí, že příroda, jež je synonymem pro Stvořitele, je nedotčená, altruistická a sjednocená, a že je třeba jak porozumět přírodě, tak vnést stejné hodnoty do svých životů.
Kabala dále uvádí, že pokud tak budeme činit, nejen že se vyrovnáme přírodě, ale také pochopíme myšlenku, jež se nachází v jejím pozadí, tedy mistrovský plán; pochopíme-li mistrovský plán, vyrovnáme se Mistru plánovači, a to je celý smysl Stvoření – vyrovnat se Stvořiteli.

Egyptské rány můžeme přeleťet

Otázky, které jsem dostal, o duchovnu během krize:

Otázka: Studoval jsem Kabalu několik let. Bylo pro mě velmi jednoduché říct, že cokoliv, co se děje, nezáleží jak špatné, nám pouze má ukázat, kde jsme sešli z cesty – dokud se něco špatného nestalo mě. S možností být vyhozen z práce naklánějící se nade mnou, moje myšlenky okamžitě zbloudily od studia a mám potíž vnímat správně lekce. Jak mám pokračovat v pohybu správným směrem, když všechny moje myšlenky jsou o tom, jak zaplatit nájem a nasytit své děti? Chci říct, koho zajímá duchovno, když je jeho břicho prázdné?

Moje odpověď: Zjevně musíme pokračovat v budování naší cesty ke Stvořiteli právě z těchto stavů a pochyb. Zbytek ucítíte sám ze svých stavů a ucítíte to ještě silněji, než předtím.

Otázka: Tóra říká, že Egyptské rány přešly domy židů bez povšimnutí. Znamená to že teď, v čase bezprostředně hrozících pohrom lidé, kteří studují Kabalu, budou cítit tyto pohromy (rány) ve svém fyzickém životě na nižším stupni?

Moje odpověď: Není pochyb o tom, že každý člověk světa, který studuje kabalu a usiluje přiblížit se ke Stvořiteli, vyvolává pozitivní působení Přírody (Stvořitele). Je pak těmito pozitivními vlivy přitahován blíž místo negativních nápravných sil, které tlačí ostatní zezadu.

Otázka: Mluvíte o Egyptských ranách. Jaký je zbytek ran, které kabala předpovídá, že se stanou?

Moje odpověď: Doufám, že uvidím svět, který tyto rány s pomocí kabaly „přeletí“, usilujíc dosáhnout kvality lásky a dávání druhým.