Daily Archives: 11. 8. 2009

Žena je plnohodnotnou půlkou společnosti a více

womanTři otázky, o práci žen v Kabale, které jsem dostal:

Otázka: V našem světě a stejně tak ve společnosti budoucnosti, která bude napravena od egoismu, žena je plnohodnotnou polovnou a víc, protože všichni lidé doplňují každý druhého v jediném systému. Žena může cítit svou dokonalost a plnou cenu pouze sebenápravou, tím, že se stane milující a dávající celému světu. Právě ve svém napraveném stavu se ženská část společné duše cítí rovnocená, nebo dokonce větší než kdokoliv, protože právě touha, která je ztělesněna ženskou částí společné duše se stává důvodem odhalení Stvořitele ( Světla ).

Otázka: Pokud Lo Lishma netlačí člověka k získání Lishma, pak na něj musí skupina vyvinout svůj vliv. Jak může žena vyvinout tento vliv?

Moje odpověď: Svou touhou, protože je závislá na dosažení Světla muži ve skupině.

Otázka: Chci otevřít knihu, číst si a užívat si ji. Ale do té doby, co jsem začala studovat Kabalu, už mě nebaví číst. Co mám dělat?

Moje odpověď: Naučte se přijímat rozkoš z Vyšších Světů!

Mír každého člověka záleží na všech ostatních

 07_100_wp1Soulad společnosti je zdrojem jejího blahobytu
Baal HaSulam, “Svoboda”:
Soulad společnosti je zdrojem šťestí a blahobytu, zatímco rozdělení mezi lidmi je zdrojem všech zlých věcí. Veškeré štěstí a blahobyt závisí pouze na blízkosti lidí a jednotě globální obce.

Celý svět je brán jako jedna velká společnost
Baal HaSulam, “Mír ve světě”:
V naší generaci, kde každý člověk při opatřování základních životních potřeb závisí na celém světě , každý člověk je ve své závislosti na světě jako malé ( ozubené ) kolečko ve stroji. Proto už nemůžeme nadále mluvit o blahobytu a bezpečnosti jedné země či národa, ale jen celého světa, protože prospěch či škoda jednoho člověka závisí a je měřena prospěchem všech lidí ve světě.

To proto, že v naší době blahobyt každého člověka ve světě závisí a je měřen blahobytem všech lidí ve světě. Děje se tak proto, že jsme dnes dospěli do stavu, kde je na celý svět nahlíženo jako na jednu společnost. Dnes je každý člověk “vyživován” celým světem a proto je  každý člověk povinnen starat se o blahobyt celého světa.

Mír každého člověka záleží na každém
Baal HaSulam, “Mír ve světě”:
Dobro a zlo jsou hodnoceny jen podle prospěchu, který činy člověka přinášejí veřejnosti. To nám ukazuje místo, které potřebuje nápravu, a to je aby jeden každý jednotlivec porozuměl, že jeho osobní prospěch a prospěch společnosti jsou jedním a tím samým. Takto svět dosáhne své plné nápravy.