Daily Archives: 1. 6. 2009

Baal HaSulam o lidské přirozenosti

 baal-hasulam_01Baal HaSulam. “Mír ve světě“:

Přirozeností naprosto každého jednotlivce je využívat životy všech ostatních lidí ve světě pro svůj vlastní prospěch. A vše, co dává ostatním je pouze z nutnosti, za účelem, aby využil druhého ještě dovedněji, takže to jeho přítel neucítí a vzdá se mu.

Baal HaSulam. “Řeč k oslavě závěru Zoharu – A Speech in Celebration of the Conclusion of The Zohar“: 
Jak může člověk dosáhnout úplné rovnocennosti formy se Stvořitelem, tak že všechny jeho činy budou zaměřeny na dávání ostatním, když je lidskou přirozeností pouze přijímat pro sebe? Naší přirozeností nejsme schopni udělat ani nejmenší věc pro prospěch ostatních. Když dáváme ostatním, jsme nuceni očekávat , že za to nakonec dostaneme odměnu, která stála za to. A pokud se člověk cítí spokojen se svým současným stavem, není schopen udělat ani ten nejmenší pohyb. Jak tedy může být každý čin ( namířen ) dávání ostatním a ( nepřijímat ) vůbec nic pro sebe?

Baal HaSulam. “Uvedení do Knihy Zohar,” článek 20:
Naše essence je stejná, jako essence všech částí stvoření, což je nic víc a nic míň, než vůle přijímat.

“Učitel a student” je spojení mezi dvěma duchovními stupni

 michael-laitman_241   Otázka, kterou jsem dostal: Bez ohledu na to, co jste řekl o nutnosti mít Učitele, abychom dosáhli ( pochopili ) Kabalu pořád mám velmi silný pocit, že není správné spokojit se se zásahem jiného člověka, prostředníka mezi mnou a přírodou. Nechci to získat skrze někoho jiného.

Moje odpověď: Jste jako dítě, které se samo rozhodlo vést vlastní výchovu. Pokud se vám Stvořitel odhalí sám, jako to udělal s pár speciálními dušemi jako byl Adam, Abrahám a Mojžíš, pak možná nepotřebujete nic jiného – dokonce ani kabalistické knihy. Avšak pokud jste jako zbytek ostatních duší, pak je zbytečné pátrat na vlastní pěst, protože tak je systém postaven.

“Vztah učitel-student” není něco, co jsme si vymysleli. Nevypovídá o lidech, ale o spojení mezi Vyšším Stupněm a nižším stupněm. My jen používáme kvalitu a propojení systému duší. Není žádná jiná cesta k duchovnímu zrození.

V duchovním světě nejsou žádné modly

 images1Otázka, kterou jsem dostal : Jak následovníci kabaly vysvětlí původ a používání kabalistických amuletů a medailónů se jmény andělů či démonů, jako třeba Lilith na ochranu dětí, Ashmodai na ochranu bojovníků, Velzevul a mnoho dalších? (Odkazy: Hebrew Amulets p. 20, 51, 125; Jewish Tradition In Art p. 20). Vždy jsem si myslel, že je škodlivé, mít “vztahy” s těmito stvořeními použitím jejich jmen, jako například umisťovat jejich jména ( třeba Lilith ) poblíž nechráněným dětem. Jméno je essence a když demon vidí jméno napsané, nemůže údajně ublížit člověku, který je “ochraňován.” Ale nakolik je tento předpoklad správný a na čem je založen? Já myslím, že je to naopak, že když člověk používá tyto “metody,” spadá pod jejich moc.

Moje odpověď: Musíte si úplně “provětrat” hlavu. V duchovním světě jsou jen síly. Mohou být dobré – altruistické ( síla dávání a lásky ) nebo zlé – egoistické. Ale nejsou zde žádné modly! A v našem světě taky žádné nejsou.

Ve skutečnosti není žádný rozdíl mezi naším světem a duchovním světem. Vše záleží na člověku a typu síly, kterou dokáže rozpoznat. Medailóny, talismany a amulety pro štěstí a další použití jmen nemají žádnou moc, kromě psychologické víry člověka v ně. Vše tohle bylo vymyšleno nevědomými lidmi, kteří převzali jména sil z kabaly. Tak vznikla také náboženství.